Fiskerstrand Verft en av fem som deler på 70 mill. kr fra Forskningsrådet:

Nå kommer hydrogenferja

– Umiddelbart på nyåret starter utviklingsarbeidet med verdens første hydrogenferje. Målet er å ha klart ei ferje i løpet av tre år, sier konsernsjef Rolf Fiskerstrand til Sunnmørsposten.

Hydrogenferje Dette er et kvantesprang, sier Rolf Fiskerstrand, konsernsjef ved Fiskerstrand Verft.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Fiskerstrand Verft en av fem som deler på 70 millioner kroner fra Forskningsrådet. De andre er: Brødrene Aa, Siemens, Kongsberg Maritime og Wärtsilä.

Nullutslipp

– Fiskerstrandgruppen bestående av designselskapet Multi Martime as i Førde, som vi eier,  og Fiskerstrand verft her på Sula har jobbet i mange år med utvikling av maritim miljøteknologi som kan brukes i skip for å få lav- og nullutslipp.


Konsernsjefen ved Fiskerstrand Verft roser de ansatte for suksessen:

- Vi har 8 til 10 båter inne til enhver tid

Mens offshorenæringen sliter, har Fiskerstrand Verft nok å gjøre for tiden.

Vi har levert rene LNG gass skip. Vi har bygget om ei av Molde ferjene fra LNG gassdrift til hybrid gassdrift og batteri, og vi holder på nå å bygge det vi tror er verdens  to første ferjer basert på biodiesel hybrid med batteri.

Sula:

Fiskerstrand økte overskuddet i fjor

Verftskonsernet i Sula leverer økt overskudd og ser fram til en hektisk periode.

For ett år siden begynte vi å tenke på at hydrogen og brenselceller burde kunne brukes for framdrift av skip. Dette er nullutslippteknologi av øverste klasse for her er utslippet kun vann. Dermed søkte vi – og har nå fått innvilga – millonbeløp for å begynne utvikling av hydrogenbrenselcelleteknologi. Det kommer kommer til å bli i kombinasjon med batteri – hybrid. Der batteriet vil ta toppbelastning, forklarer Fiskerstrand.

Et kvantesprang

Fiskerstrand verft Skal bygge hydrogenferjer  Foto: Pål Andre Måseidvåg

– Dette er et kvantesprang. Norge er verdensledende rolle innen miljøvennlig skipsfart. Gjennom prosjekt som dette der vi tar i bruk hydrogen befester vår internasjonale rolle i maritime sektor for å oppnå nullutslipp.

Hexagon snuser på hydrogendrevne skip

Ålesund-baserte Hexagon Composites vil spille en rolle for å gjøre skipsfarten mer miljøvennlig med hydrogen.

Smuler fra verftspakke til Nordvestlandet

Verftspakken Regjeringen la fram for ett år siden, har knapt ført til økt sysselsetting på Nordvestlandet. Bransjeorganisasjon påpeker at det begynner å haste.

– Vi har fått med Hexagon som er eid av Flakk. På Raufoss har Hexagon Raufoss ASA utvikla tank for lagring og transport av hydrogen. De skal være med i prosjektet. Det samme skal Sintef i Trondheim er teknologisenter i Norge som er fremst på utvikling av hydrogenteknologi. De skal hjelpe oss med hydrogen og brenselscelleteknologi. Sjøfartsdirektoratet, Den norske veritas (DNV)  og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er med på dette. Og hydrogenleverandøren  Nel Asa.

– Vi er glad for å hatt en utrolig god dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune. De har gitt løfte om å finne et passende samband der dette skal testes ut og piloteres. Fylkeskommunen tenker framtidsretta, sier Rolf Fiskerstrand.

Flere bak prøveordning

Ferja FV Hydrogen powered - Zero emission 

PILOT-E er en ny støtteordning skal sette fart på utviklingen av miljøvennlig energiteknologi der 70 millioner kroner skal gå til klimavennlige skip.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova lanserer nå en prøveordning for utvikling av miljøvennlig teknologi, Pilot-E. Den første utlysningen er på 70 millioner kroner. Gitt at det kommer gode prosjekter, skal pengene gå til aktører som ønsker å utvikle nye løsninger for utslippsfri maritim transport.

Les også:

Store deler av fiskeflåten moden for fornying, sier Audun Maråk i Fiskebåt:

Hydrogenbåter til havs, eldrift langs kysten

Store deler av fiskeflåten er moden for utskiftning. Det kan gjerne skje ved norske verft mener Audun Maråk. Han ser for seg at framtidas fiskebåter går på hydrogen eller elektrisitet.