Kjøper seg tid:

Sula utsetter eiendomsskatten til 2018

Sula kommune har penger på bok. Derfor har de også valgt å utsette innføring av eiendomsskatt til 2018.

Sula Kommunen har vedtatt å innføre eiendomsskatt fra 2018. Fram til den tid salderes budsjettet med fondsmidler, og ordfører Jim Arve Røssevoll sier at de skal bruke tid på å snu alle steiner i Sula-økonomien. 

Vi tar oss råd til en skikkelig gjennomgang av kommuneøkonomien

Jim Arve Røssevold
Nyheter

Sunnmørsposten har henta inn tall som viser at mange kommuner på Nordvestlandet nøler med å innføre eiendomsskatt. KS-leder og ordfører i Hareid, Anders Riise, tror mange er i en fornektelsesfase selv om de vet at skatten kommer – før eller seinere.