Litauisk statsborger begjært utlevert:

Etterlyst for drap - funnet på Sunnmøre

En litauisk statsborger i slutten av 20-årene ble pågrepet av politiet på Sunnmøre lørdag 17. desember.

ILLUSTRASJON.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

For om lag ett år siden mottok politiet på Sunnmøre en utleveringsbegjæring fra litauiske myndigheter på en mann som er dømt til fengsel i fire år og seks måneder for "vold med døden til følge" i hjemlandet.

Myndighetene hadde grunn til å tro at mannen oppholdt seg ulovlig i Norge og forsøkte å unndra seg straff i sitt eget hjemland.

Men de fant ikke mannen – før nå.

– Vi pågrep mannen lørdag og presenterte utleveringsbegjæringen fra Litauen. Men han oppga en annen identitet over for politiet og nektet for å være den etterlyste personen, sier politiadvokat Maria Vike Nørve til smp.no.

Fingeravtrykk

Kripos sammenlignet mannens fingeravtrykk med fingeravtrykk utlevert fra Litauen.

– Eksperter fra Kripos uttaler at fingeravtrykkene stemmer med den etterlyste, så vi har bedt Sunnmøre tingrett om varetektsfengsling og at utleveringsbegjæringen fra Litauen tas til følge, sier Maria Vike Nørve.

Mannen har ingen tilknytning til Norge.

– Det venter ham soning av en lengre dom i Litauen og det foreligger overhengende fare for straffeunndragelse om han ikke varetektsfengsles nå, fastslår Sunnmøre tingrett.

Både varetektsbegjæringen og utleveringsbegjæringen er anket til Frostating lagmannsrett.

– Først når begjæringene er rettsskraftig kan vi iverksettelse utleveringen som litauiske myndigheter har bedt om, sier politiadvokaten.

Kan anke

I norsk rettsprosess kan en anke for å få en kjennelse, dom eller beslutning prøvd i en høyere rettsinstans. En kan anke i både sivile saker og i straffesaker. En anke i tingretten går til vurdering i lagmannsretten.

Det er en rettssikkerhet alle har. Politiet må ha en rettslig kjennelse for å varetektsfengsle folk i Norge.

Først når begjæringen er rettsskraftig kan politiet iverksettelse utleveringen som litauiske myndigheter har bedt om.