Jon Georg Dale (Frp):

Klunger for landbruksministeren

– Klart eg registrerer at landbruksmeldinga mi møter motbør. Men eg er bomsikker på distriktsprofilen i meldinga.

Tornekrattet: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er ikkje den som går av vegen for nokre risp frå eit klungerkjerr – heller ikkje i rikspolitikken om landbruk. Her framfor sorten heime i Dalsfjorden på desse tider i fjor, rett etter tildelinga av ministerposten. Arkivfoto: Knut Arne Aarset 

Nyheter

Jon Georg Dale (Frp) møter torner på sin veg – men er sikker på distriktsprofilen: