Mette Nyland blir ny leder i Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern på Sunnmøre får ny leder og varaformann. – Naturlig utskiftning uten dramatikk, bekrefter seniorrådgiver.

Advokat Mette Ekroll Nyland blir ny leder i Kontrollkommisjonen på Sunnmøre.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Kontrollkommisjonen på Sunnmøre skal sikre at pasientene har rettssikkerhet i psykiatrien, og fører kontroll med alle tvangsvedtak. Den siste tiden har Kontrollkommisjonen vært i søkelyset i forbindelse med tvang- og belteleggingssakene i VG.

Helse Møre og Romsdal har satt i gang full granskning etter at VG skrev at pasientene ligger i 12 timer i snitt i belter i foretaket, mot et snitt på litt over tre timer ellers i landet.

Ingen har foreløpig kunnet forklare årsaken til den store forskjellen, heller ikke Kontrollkommisjonen.

Møre og Romsdal:

Nye psykiatrisjefer hasteinnsettes etter avsløringene om beltelegging

Sjukehusledelsen har vært under hardt press siden slutten av november. Da ble det avslørt at pasienter i Møre og Romsdal ble liggende mer enn tre ganger så lenge i belteseng som ved resten av sjukehusene.


Får ny leder

Etter det Sunnmørsposten kjenner til blir advokat Mette Ekroll Nyland ny leder for Kontrollkommisjonen på Sunnmøre fra 1. januar 2017.

Medlemmene i Kontrollkommisjonen oppnevnes vanligvis for en periode på fire år om gangen, og kan da reoppnevnes en gang til i samme kommisjon. Det vil si at vedkommende kan sitte sammenhengende i fire + fire år.

– Perioden går ut, og Nils Grytten har sittet som leder i to perioder. Han kan ikke fornyes. Mette Nyland har vært nestleder og overtar posisjonen som leder, det er ikke mer dramatikk enn det, forklarer seniorrådgiver Åse Hansen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Tvang i psykiatrien:

Beklager at de ikke har oversikt over beltelegging

– Vi må analysere tallene grundig, sier Espen Remme om tallene som viser at Møre og Romsdal er verst i landet på lengden på beltelegging i psykiatrien.


Det er fylkesmennene som oppnevner kontrollkommisjonens medlemmer.

– Dette blir en spennende og krevende oppgave fordi det er et rettsområde som stadig settes under press, sier Nyland, som mener det blir interessant å gå videre med utgangspunktet som er nå.

Har ikke kontroll på hvor lenge pasienter ligger i belter

Kaos om beltelegging

Helse Møre og Romsdal skal granske tallene for hvor lenge pasienter låses fast i belter i psykiatrien.


Kommenterer ikke VG-sakene

Når det gjelder sakene VG har presentert den siste tiden, så har ikke Nyland noen annen kommentar enn at hun har tillit til at helseforetaket undersøker på måten de skal.

– Når det gjelder psykisk helsevern, skal vi hele tiden overvåke at bruk av tvang er nødvendig og i tråd med lovens bestemmelser, sier Nyland.

I tillegg har kommisjonen en veiledningsfunksjon inn mot sjukehusene i Volda og Ålesund.

– Vi skal følge opp etter beste evne, sier Nyland.

– Viktig jobb

Advokat Tone Norderval er oppnevnt som ny varaformann.  I tillegg har en vararepresentant gått ut på åremål.

– Det blir kjempespennende, interessant og en viktig jobb å følge opp. Spesielt siden det har vært så mye kritikk i avisene, sier Norderval til smp.no.

Nyland og Norderval blir i første omgang sittende til 31. desember 2020.