Tafjord Kraft

– Vi setter tæring etter næring

Styret i Tafjord Kraft har vedtatt ny utbyttepolitikk.

Styreleder Anne Breiby i Tafjord Kraft. 

Nyheter

– Tidligere år har det vært utbetalt varierende utbytte fra Tafjord, men nå settes det mer i system, sier styreleder Anne Breiby.

Det betyr nå at Tafjord vil betale ut utbytte avhengig av årsresultatet i konsernet.

– Utbyttet skal være resultatavhengig, utbyttegrunnlaget skal være konsolidert årsresultat fratrukket ekstraordinære inntekter og utdelingsgraden skal være 33,3 prosent av utbyttegrunnlaget, utdyper Breiby.

Tøffere tider

Dette gjør Tafjord nå for å sikre mer stabilitet i tøffere tider.

– Vi setter tæring etter næring, og i perioder med lav strømpris vil utbytte reflekterer overskuddet i selskapet. Tafjord har gjennom de fire siste årene arbeidet systematisk for å styrke sin konkurransekraft. Dette arbeidet har vært konsentrert om å øke inntektene i  alle forretningsområder og redusere variable og faste kostnader, samt å kun gjøre nødvendige investeringer innenfor etablert kjernevirksomhet, sier Breiby.

Arvesølvet vårt

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund, som er TKs største eier kunne sjølsagt tenkt seg mer penger fra selskapet.

– Som Robek-kommune hadde jo det vært kjærkomment, men vi har et ansvar ovenfor selskapet, og må tenke langsiktig. Vi fikk en orientering over hvordan det sto til i selskapet tirsdag, og per i dag er det ikke rosenrødt, sier Aurdal.

Hun ser på eierskapet i TK som kommunens arvesølv.

– Derfor er det viktig å ikke "pisse i buksa" nå, men tenke langsiktig og håpe på større utbytte i fremtiden, sier Aurdal.

Eva Vinje Aurdal (Ap)  Foto: Staale Wattø

Dialog

– I forbindelse med evaluering av utbyttepolitikken har det vært viktig for oss å ha en tett dialog med våre eiere. Prosessen har vært konstruktiv og jeg opplever at vi har eiere som forstår de utfordringene endringene i markedet innebærer for selskapet. Det er godt at vi nå har fått en avklaring på utbyttespørsmålet, sier Breiby.

Tafjord Kraft eies av Ålesund kommune (50,09%), Bkk AS (43,12%), Norddal kommune (4,28%) og Ørskog kommune (2,52%).