Regionreformen:

Stryn vurderer Sunnmøre, det irriterer Eid-ordføraren

Møre og Romsdal blir neppe tvangsinnmeldt i ein vestlandsregion, men Nordfjord kan vere splitta i regionreforma

Stryn vs. Eid: Stryn-ordførar Sven Flo (H) (til venstre) vil be kommunestyret om å vurdere Sunnmøre. Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) avstår frå å kommentere dette, og rettar skytset mot stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H), som seier at dei som vil vere i ein annan region må ta aktive steg no. Arkivfoto 

Nyheter

Leiaren i kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad (Frp), stadfestar langt på veg overfor NRK at det er fleirtal på Stortinget for at Møre og Romsdal får halde fram som eige fylke.