Nordmøre og Romsdal:

17 ordførere til kamp for barneavdeling

Ordførerne i Nordmøre og Romsdal er bekymret for situasjonen om barn og unge blir sjuke. – For lang og risikabel transport til Ålesund, mener de.

Ålesund sjukehus. ARKIV  Foto: Staale Wattø

Når det er stengte barneavdelinger i nordfylket, må barna transporteres til Ålesund.  Foto: ARKIV

Nyheter

Det har vært en voldsom debatt på Nordmøre og i Romsdal om tilbudet til sjuke barn, særlig på helg og i høytider. Nå går 17 ordførere til kamp mot helseforetaket.

– Som ordførere er vi bekymret for spesialisthelsetilbudet våre barn tilbys når de er syke på helg og i høytider. Barneavdelingen i Kristiansund har halvert bemanning på helg, og er helt stengt åtte uker om sommeren og i påsken, heter det i et nytt brev til helsestyrene lokalt og regionalt.

Kan få foretaksstraff

Helse Møre og Romsdal og Helse Midt er under et kraftig press etter at Helsetilsynet har slått fast at det var uforsvarlig å stenge barneavdelingen i Kristiansund på grunn av for dårlig forberedelse, manglende rutiner og dårlig oppfølging av tiltaket.

Helsetilsynet anbefaler foretaksstraff etter Sebastian-saken:

Legevakta skulle sendt gutten til sjukehus før

Statens helsetilsyn reagerer kraftig i den endelige tilsynsrapporten i Sebastian-saken. Verken Kristiansund legevakt eller Helse Møre og Romsdal ga gutten forsvarlig helsehjelp. Nå anbefaler Helsetilsynet at påtalemyndigheten ilegger foretaksstraff.


Politiet vurderer i disse dager om de skal følge anbefalingen om at helseforetaket skal ilegges foretaksstraff for håndteringen av Sebastian-saken.

Toppsjefen i Helsetilsynet:

– Dette gjør vi helt unntaksvis, kun ved alvorlig svikt

Statens helsetilsyn har bedt politiet vurdere foretaksstraff mot Helse Møre og Romsdal. Direktør Jan Fredrik Andresen mener ledelsen bør stilles til ansvar.


En ti måneder gammel gutt døde etter at han fikk uforsvarlig hjelp på en rekke nivå. Styret vedtok å helgestenge sommeren 2014. Dødsfallet skjedde i februar 2015.

Helse Møre og Romsdal gjenåpnet barneavdelingen i Kristiansund på helg etter saken, men fortsatte å stenge i høytider.

Fagdirektør i helseforetaket:

– Vi tar kritikken på alvor

Fagdirektør Odd Veddeng sier Helse Møre og Romsdal skal ta lærdom av Sebastian-saken.


– Tåler ikke transporten

Årsaken til bekymringen fra ordførerne er at sjuke barn og unge må reise til Ålesund når det er stengt i nordfylket. Ordførerne mener at reisen for enkelte av disse barna rett og slett ikke er gjennomførbar.

– De tåler ikke den lange transporten.

I tillegg påpeker ordførerne at det er mye «vær» i Møre og Romsdal. Sunnmørsposten har tidligere omtalt at 13 av 100 helikopteroppdrag blir avbrutt eller avvist i Ålesund, ofte på grunn av uvær.

– I slike tilfeller må den lokale helsetjenesten ta ansvar for pasientene som ikke kommer seg til sykehus, og gi dem et tilbud, f.eks tilsyn via hjemmesykepleie. Det er et stort ansvar og tilleggsbelastning på helsetjenestene i våre kommuner, påpeker ordførerne.

Mistet troen

Familiene til sjuke barn får også en ekstra påkjenning når de små må reise til Ålesund for å få hjelp.

– Disse foreldrene har mistet troen på politikere, direktører og helseforetak, og opplever at deres barn ofres for sparing av småpenger. Barna på Nordmøre og Romsdal fortjener den samme tryggheten som barna på Sunnmøre. Som lokale folkevalgte er vi sterkt opptatt av å ta vare på barneavdelingen i Kristiansund, og det er vår plikt og ansvar å si i fra at vi ikke aksepterer at dette viktige tilbudet stadig blir redusert.

Nytt sjukehus

Det nye fellessjukehuset i Nordmøre og Romsdal, som skal bygges på Hjelset i Molde, vil ifølge ordførerne få et svært begrenset tilbud for barn. Dette til tross for at sjukehuset får ansvaret for om lag 118.000 mennesker.

Styreleder Stein Kinserdal:

– Vi blir ikke bedre av å sparke hverandre

Styreleder Stein Kinserdal ønsker ikke en heksejakt på enkeltpersoner etter Sebastian-saken.


– Det planlegges at døgnsenger for barn skal sentraliseres i Ålesund, og at SNR kun skal ha 2-3 fleksible senger tilpasset barn for å kunne ha et Ø-hjelptilbud på dag/ kveld. Med de lange reiseavstandene vi har internt i Møre og Romsdal, vil dette gi et langt dårligere tilbud for barn nord i fylket, enn de som bor sør i fylket. I tillegg vil redusert tilbud til barn også gi et dårligere tilbud til fødende og nyfødte, slik vi oppfatter det. Dette er svært negativt, og er med på å svekke attraktiviteten for å få unge til å bosette seg i våre kommuner.

Ordførerne kommer med krav til Helse Møre og Romsdal og Helse Midt.

– Vi krever at tilbudet ved barneavdelingen i Kristiansund blir forsterket, og at avdelingen driftes med ordinær bemanning på helg og i høytider, og at man ikke stenger avdelingen i påske- og sommerferie. Vi krever også at tilbudet for barn i det planlagte fellessjukehuset blir utredet på nytt, og at barn i nordfylket får samme tilbud som barn sør i fylket.

Strand har tillit til Kinserdal

Styreleder Ola H. Strand i Helse Midt-Norge har tillit til styret og ledelsen i Helse Møre og Romsdal.


Disse ordførerne har signert kravet:

Ingunn Golmen (Aure), Ingrid Rangønes (Averøy), Knut Sjømæling (Gjemnes), Kjell Neergaard (Kristiansund), Ola Rognskog (Halsa), Roger Osen (Smøla), Ståle Refsli (Sunndal), Lilly Gunn Nyheim (Surnadal), Milly Bente Nørsett (Tingvoll), Bernhard Riksfjord (Aukra), Egil Strand (Eide), Tove Henøen (Fræna), Odd Helge Gangstad (Midsund), Torgeir Dahl (Molde), Rolf Jonas Hurlen (Nesset), Lars Olav Hustad (Rauma) og Geir Inge Lien  (Vestnes).