Ørsta:

Vil unngå fleire brannar under lading av mobiltelefon

– Eg oppdaga ein ladar som hadde starta ein brann. No sel vi mobilladarar som hakka møkk.

Den sikre ladaren Det er denne mobilladaren Jan Erik Myklebust i Myklebust Brannsikring opplever eit veldig sal av – ein variant som skal vere brannsikker på alle vis. Han ser ut som ein heilt vanleg laddar, men har spesiell konstruksjon. 

Nyheter

Dette seier brannvernsekspert Jan Erik Myklebust i Ørsta. Til dagleg driv han selskapet Myklebust Brannsikring as. I tillegg er han utrykkingsleiar i Ørsta brannvern.