Rekord på rekord for norsk sjømat

Ny rekord for sjømateksporten – klippfisk er unnataket

Norsk sjømatnæring jublar over rekordåret 2016, men for klippfiskbransjen går det feil veg. Problemet ligg i Brasil.

FOR EKSPORT Klippfiskproduksjon hos Brødrene Sperre AS, ein av fleire produsentar på Ellingsøya i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Medan den totale sjømateksporten auka med formidable 23 prosent i fjor, gjekk det andre vegen med klippfisk, som er Ålesund sitt eksportprodukt nummer ein. Eksporten hadde ein verdi på 3,7 milliardar, eller 260 millionar mindre enn 2015. Den største svikten kjem på klippfisk av sei, der verdien vart redusert med 17 prosent.