Straffedømt hele 14 ganger for tjuveri:

Stjal alt fra suppeposer til penger fra folk

Ei kvinne i slutten av 30-årene er dømt til fengsel for en rekke tjuveri, heleri og bedrageri.

Rettssaler. Rettssak. Dom. Domstol. Sunnmøre tingrett. Frostating lagmannsrett. ILLUSTRASJON  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Ifølge en dom fra Sunnmøre tingrett skal kvinna ha blitt domfelt 13 gange tidligere, samt fåtten rekke forelegg for simple og grove tjuverier.

Forrige dom på ti måneders fengsel fikk hun i 2015 og en del av de nye forholdene hun nå er dømt for, ble begått i prøvetiden for den betingede del av straffa.

Denne gangen ble hun funnet skyldig i sju tjuverier, et uaktsomt heleri, fire helerier og to mindre tjuverier (nasking).

Stjal "alt"

Hun skal blant annet ha stjålet suppeposer, øl og cider fra en butikk, jakke fra en annen, samt penger og lommebøker fra folk. Bankkort, vesker og mobiler tok hun seinere fra andre.

- Kun fem dager etter at hun mottok forrige dom begikk hun nytt tjuveri, skriver dommeren.

Deretter begikk hun jevnt og trutt nye straffbare handlinger fram til slutten av januar 2016, heter det i dommen.

- Tiltaltes lange kriminelle rulleblad tilsier kraftigere lut.

Hun ble derfor dømt til sju måneders ubetinget fengsel. To dager trekkes fra for utholdt varetektsfengsling.