To ulike ferjetakstar for elbil i Møre og Romsdal

Framleis gratis med elbil på riksvegferjer

På fylkesvegferjene i Møre og Romsdal må elbilar med verdikort truleg betale det same som andre personbilar frå 1. mars. Helge Orten (H) på Stortinget trur folk kanskje vil reagere på at det blir to ulike ferjetakstar for elbilar.

Ferja «Hjørundfjord» på Storfjorden ved Festøya. Dette er ei av få ferjer i fylket der elbil framleis vil vere gratis. På dei andre rundt 20 ferjestrekningane på Sunnmøre må elbilar med verdikort truleg betale «full pris».  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

På riksvegferjene i fylket blir det gratis med elbil også i 2017. Sjåføren må berre betale passasjerbillett.