Ålesund:

Leif Arne Langøy får ikke bygge en fritidsbolig på Langøya

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener Ålesund kommune ikke har gode nok argumenter for å gi Langøy dispensasjon

Nei: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sagt et endelig nei til Leif Arne Langøys hytteplaner i Ellingsøyfjorden. Foto: Staale Wattø 

Nyheter

Leif Arne Langøy får ikke bygge en fritidsbolig på Langøya i Ellingsøyfjorden. Ålesund kommune var velvillige, og sa blant annet ja til søknad om dispensasjon fra byggeforbud i strandsona.