Stad skipstunnel til 2,6 mrd

Må rive fem boliger

Fem boliger må rives for å rydde plass til Stad skipstunnel. Kostnadene ved tunnelen er nå blitt 2,6 mrd. kroner.
Nyheter

Det går fram av reguleringsplanen og konsekvensutredningen som Kystverket har utarbeidet for skipstunnelen. Planen ble overrakt Selje kommune i dag, og den blir lagt ut til offentlig ettersyn 25. januar.