Marin forskning:

Møreforsking søker etter fire nye forskere

Det satses tungt innen marin forskning for tiden. Møreforsking søker etter fire nye seniorforskere.

Rød sjøpølse Ettertraktet – ikke minst i Asia for alle sine gode effekter. Her er den norske varianten som Møreforsking nå skal studere nærmere i tre forskningsprosjekt.   Foto: Møreforsking Marin

Nyheter

Møreforsking Ålesund Agnes Christin Gundersen er daglig leder. 

– Vi søker etter en forsker på klippfisk og saltfisk. Vi har store prosjekt på gang sammen med næringslivet og ønsker å styrke staben. Samtidig søker vi også etter to forskere inn mot råstoffhåndtering og marine ingredienser, samt en biolog inn mot fiskeri og havbruk, sier daglig leder Agnes Christine Gundersen.

– Om søkermassen treffer er vi også åpne for å hente flere, tilføyer hun.