Mener bomstasjon-forslag forskjellsbehandler bydelene:

– Halvparten får store bompengeutgifter - resten slipper unna

20.000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum dersom det nye forslaget til bomsnitt går gjennom i Ålesund. – Forskjellsbehandling, mener Hans Kjetil Knutsen.

Kritisk Hans Kjetil Knutsen i Ålesundlista er kritisk til forslaget om bompengestasjon øst for Ysteneset. – Det er forskjellsbehandling.  

Her foreslås det bomstasjoner Klikk på pilene for mer info. Anbefalte bomsnitt i den nye bypakken. Saka skal opp til formannsskapet tirsdag 24. januar. Kreditering: Bilde: Ålesund kommune / Grafikk: Sofie Svanes Flem

TUNNELEN GÅR FRI Dersom forslaget fra administrasjonen blir vedtatt i formannskapet, blir bomsnittet flytta øst for tunnelen her i Ysteneset. Dermed kan for eksempel innbyggere Ellingsøy, Giske, Skodje og Haram kjøre bomfritt til og fra Ålesund sentrum.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Hva mener du om forslaget? Si din mening i kommentarfeltet nederst!

Bypakken skal nok en gang til behandling for politikerne i Ålesund.

I det siste forslaget fra administrasjonen, er det foreslått bomsnitt i sentrum øst for Ysteneset, Lerstad/åse og Spjelkavik/Brusdal/Blindheimsbreivika. 

Det vil innebære blant annet at Ellingsøy, Giske, Skodje og Haram med sine ca. 20 000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum, det samme gjelder innbyggere i Ålesund vest, Hessa og Skarbøvik.

– Forskjellsbehandling

Opposisjonspolitiker Hans Kjetil Knutsen i Ålesundlista reagerer sterkt på forslaget:

– Halvparten av byens befolkning får store bompengeutgifter, mens den andre halvparten kan slippe billig unna. Dette vil skape betydelig forskjellsbehandling – alt etter hvor du bor i og rundt Ålesund, skriver han i en kommentar til Sunnmørsposten – og utdyper:

– Dette vil si at cirka 48.000 personer får bomfri atkomst enten til sentrum eller Moa. De 14.000 som bor mellom Klipra og Lerstadtunnelen, må betale både for å komme til sentrum og til Moa, herunder også flyplassen og sykehuset. Likedan blir det for de 9.000 som bor øst for Blindheimsbreivika i Ålesund pluss de som kommer til byen med bil enten fra Sula eller fra Indre og Søre Sunnmøre.

Knutsen konkluderer:

– Det såkalte kost/nytte-prinsippet, at de som betaler for tiltakene skal få direkte nytte av disse, er strukket minst like langt som en rimelig spenstig gummistrikk.

prinsipp: Sindre Nakken er enig med rådmannen i at dette er en prinsipielt viktig sak. 

Nakken: – Fornøyd med forslaget

Sindre Nakken (Arbeiderpartiet) er på sin side fornøyd med foslaget som legges frem når det gjelder bomsnittet.

– Jeg er helt uenig med det Knutsen sier her. Han snakker om rettferdighet, men det er helt umulig å få noe som er helt likt fordelt, sier Nakken.

– Det som ble tatt opp i forrige runde av diskusjonen, og som var bakgrunnen for at forslaget om å flytte bommen østover i det hele tatt dukka opp, er hensynet til Ålesund sentrum, sier han.

Mange fryktet at Moa-området skulle få et fortrinn fremfor sentrum på grunn av bompengene. I forrige runde var bomstasjonen foreslått i sentrum ved Brosundet.

– Forslaget nå ivaretar hensynet til sentrum, fordi det er mange som kan nå sentrum uten bompengene som en slags unnskyldning for å ikke dra dit, sier han.

– Det er selvsagt uheldig det Knutsen påpeker om at vi får et omland som havner i mellom. Men sånn er det. En bompengeordning vil alltid treffe ulikt etter hvor folk jobber og bor.

Tre milliarder

Bypakken som helhet, med miljøtiltak og utbygging av vegnettet for biler, kollektivtrafikk, gående og syklende har tidligere blitt anslått å skulle koste nærmere tre milliarder kroner. Administrasjonen kommer ikke med nye anslag nå, men vil komme tilbake til finansieringen som egen sak.

Det skal også etableres en styringsgruppe for bypakken. De skal blant annet sørge for framdrift. Stortinget gjør endelig vedtak. Og når bompengevedtaket er på plass, trolig en gang i løpet av høsten 2018, kan bygginga starte.

  Foto: Illustrasjon: Ålesund kommune