Bypakken for Ålesund:

Flytter bom i ny bypakke-behandling

Administrasjonen foreslår bomsnitt øst for Ystneset.

Her foreslås det bomstasjoner Klikk på pilene for mer info. Anbefalte bomsnitt i den nye bypakken. Saka skal opp til formannsskapet tirsdag 24. januar. Kreditering: Bilde: Ålesund kommune / Grafikk: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Bypakken skal nok en gang til behandling for politikerne i Ålesund.

Ett stridstema har vært hvor de såkalte bomsnittene, med de ulike bomstasjonene, skal ligge. Administrasjonen holder fast ved tre bomsnitt i Ålesund, men plasseringen er endret. Nå foreslås bomsnitt på følgende steder i Ålesund:

  • Sentrum (Øst for Ystneset)
  • Lerstad/Åse Vest
  • Spjelkavik/Brusdal/Blindheimsbreivika

    Mener bomstasjon-forslag forskjellsbehandler bydelene:

    20 000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum

    20.000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum dersom det nye forslaget til bomsnitt går gjennom i Ålesund. – Forskjellsbehandling, mener Hans Kjetil Knutsen.

Bomfritt på E39

Det var bystyret som ba administrasjonen vurdere flytting av bomsnittet i sentrum lenger øst. Dette har administrasjonen altså gått inn for.

Det innebærer blant annet at Ellingsøy, Giske, Skodje og Haram med sine ca. 20.000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum, det samme gjelder innbyggere i Ålesund vest, Hessa og Skarbøvik.

INNFARTSVEGEN Et sted øst for Ystneset vil det nye bomsnittet bli plassert, dersom politikerne gir grønt lys. Her fra innfartsvegen og avkjøringen til Volsdalen.  Foto: Nils Harald Ånstad

I tillegg er bomsnittene i indre bydel endra. Vegvesenet tilrår bommer på av- og påkjørings- rampene til E39, og det har rådmannen nå tilrådd. Det betyr at det ikke blir bommer på E39 fra Brusdalen til Blindheimsbreivika, men altså på alle tilkomstveger langs denne hovedvegen, for eksempel på Moa.

Ingen rushtidsavgift nå

I det nye bypakke-forslaget er det kun gjort mindre justeringer i bompengesatsene. Det vil koste 20 kroner med bil og 40 kroner med stor bil (vekt over 3.500 kg). Det foreslås at taksten skal være lik hele døgnet.

«Rushtidsavgift er vurdert, men det er besluttet å ikke denne løsningen i bruk nå. Det skal gjøres nye vurderinger rundt dette etter en kortere periode med bompenger i bypakken, eksempelvis etter et år», heter det i sakspapirene.

Bypakken som helhet, med miljøtiltak og utbygging av vegnettet for biler, kollektivtrafikk, gående og syklende har tidligere blitt anslått å skulle koste nærmere tre milliarder kroner. Administrasjonen kommer ikke med nye anslag nå, men vil komme tilbake til finansieringen som egen sak.

Det skal også etableres en styringsgruppe for bypakken. De skal blant annet sørge for framdrift. Stortinget gjør endelig vedtak. Og når bompengevedtaket er på plass, trolig en gang i løpet av høsten 2018, kan bygginga starte.