Gjør biter av Nordøyvegen til kommuneveg

For at Haram og Sandøy skal få brukt 160 millioner kroner til Nordøyvegen må strekningene over Lepsøya og Fjørtofta omgjøres til kommunal veg.

Her ser vi hvordan deler av Nordøyvegen vil bli med rundkjøring mot Hestøya.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Det mener leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, er løsningen på striden som er oppstått mellom fylkesmannen og Sandøy kommune. Fylkesmannen har i et brev til kommunen gitt beskjed om at årets budsjett ikke vil bli godkjent om de ikke gjør noe med måten de vil overføre penger fra kommunens fond til Nordøyvegen.