Krever fredning av Møreblokkene

SV vedtar på landsstyremøtet i helga at fredning av Møreblokkene blir et ufravikelig krav om partiet påny skal gå inn i et rødgrønt regjeringssamarbeid.

SVs listetopp i Møre og Romsdal, Yvonne Wold sammen med partileder Audun Lysbakken ogTorgeir Knag Fylkesnes.  

Nyheter

For Møre og Romsdal SV er dette et svært viktig punkt.

– Vi har vært redd for at fokuset på Lofoten og Vesterålen kunne føre til at Møreblokkene ble glemt. Derfor er vi veldig fornøyd med at Møreblokkene er med sammen med vern av Lofoten/Vesterålen som et ufravikelig krav dersom vi skal inn i et nytt regjeringssamarbeid, sier partiets førstekandidat foran stortingsvalget, Yvonne Wold.


Vil slippe til oljebransjen i nord

Striden om Lofoten og Vesterålen blusser opp

Oslo (NTB-Birgitte Iversen): Valgkampen neste høst blir en oljevalgkamp, fastslår Venstre, etter Erna Solbergs utspill om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

 

I forvaltningsplanen for Norskehavet, som ble vedtatt av Stoltenberg-regjeringen i 2009, har Møreblokkene fått et vern. Men de er ikke unntatt for framtidig petroleumsvirksomhet. En olje- og gass virksomhet skal i følge planen være "kunnskapsbasert".

– Møre og Romsdal SV velger fisk og Lundefugl framfor olje på Mørebankene, fordi det er fisken som er en evigvarende ressurs, ikke oljen. Vi opplever å ha fiskerne med på laget i dette kravet, og vi vil at det er de som fortsatt skal styre på Mørebankene, sier Wold.

Disse havområdene er gyteplassen for norsk vårgytende sild. Fiskerinæringen er helt tydelige på at det ikke kan tillates oljevirksomhet i disse områdene.

– Vi må sette grenser for oljeverksomheten ved å verne de mest sårbare havområda, påpeker Wold.


Ap nevner ikke Møre-blokkene

Møreblokkene vil ikke bli nevnt med et ord i forslaget til nytt Ap-program.

 

Valgkamp

SVs landstyre er nå samlet i Oslo for å forberede landsmøtet og trekke opp linjene for hvilke krav partiet skal stille om de skal gå inn i et nytt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Kamp mot ulikhet og fattigdom, bekjempe farlige klimaendringer, flere lærere og en profittfri velferd er de fire hovedsakene for SV inn mot høstens stortingsvalg.