Unge politikere:

– Vil lære av Ålesund

Unge Høyre-politikere fikk kunnskap om samarbeidet mellom akademia og næringsliv i Ålesund.

Kaj B. Westre i NMK (t.v.) inspirerte de unge politikerne Syver Hanken, Emil Ellefsen og Daniel Aasberg fra Høyre.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

– Vi besøkte Norsk Maritimt Kompetansesenter nettopp for å se hvor godt samarbeidet mellom akademia og næringsliv kan gjøres. Miljøet i Ålesund er unikt i så måte, sier Syver Hanken, fylkestingsrepresentant for Høyre.

Høyre er i ferd med å fullføre sitt nye stortingsprogram, og i den anledning mener Hanken innspill fra studentmiljøene og nærlingsliv er viktig.

– Sentralt blir det lagt vekt på å legge til rette for flere næringsklynger og utvikle en nasjonal strategi for å tiltrekke internasjonale selskapers forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner. Om de har hatt NMK i hodet når de skrev punktet vet jeg ikke, men det er nærmest skreddersydd for dette miljøet, sier Hanken.

Mandag møtte en delegasjon av unge Høyre-politikere Kaj B. Westre i NMK Eiendom AS.

– Ålesund har Norges mest næringsnære campus. Det var også en av årsakene til at NTNU ønsket å fusjonere. Campus Ålesund fungerer som en smeltedigel mellom næringsliv med blant annet Rolls-Royce og deres treningssenter, fagskole, Fagerlia og NTNU, sier eiendomsutvikler Kaj B. Westre.

Politikerne fikk også møte Ålesund Kunnskapspark (ÅKP) og Blue Ocean Innovation Arena (BOIA).

ÅKP representerer tre klyngeprogram, (GCE Blue Maritime, Legasea og Norwegian rooms)

Vekstmuligheter

Westre sier politikerne må legge mer til rette for rask vekst, omstilling og innovasjon.

– Vi er utålmodige i så måte. Samspillet mellom akademia, forskningsmiljø og næringsliv er i stadig utvikling. Da må politikerne komme seg fram i førersetet når det gjelder tilrettelegging. Utviklingen skjer utrolig raskt, sier Westre.

Leder for Høyres Studenter, Emil Ellefsen fra Bergen, var spesielt imponert over det nære forholdet mellom studenter og næringsliv i Ålesund.

– Det var flott å se at næringslivet her ser på studenter som ressurser, også innen innovasjon, sier Emil Ellefsen.

Når utbyggingen av NMK 2 blir ferdig til høsten vil NTNU flytte inn i den ene etasjen. I tillegg Fagskolen og Fagerlia videregående skole bli leietakere i bygget.