Kommunene kan bli tvunget til sortering av matavfall - enten de vil eller ei

Miljødirektoratet ønsker ny forskrift.

Miljødirektoratet foreslår en forskrift som pålegger kommunene å sortere matavfall. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix 

Nyheter

Det var forrige uke at det ble gjort kjent at rådmannen i Ålesund kommune helte kaldt vann i årene på det interkommunale miljøselskapet Årim (krever abonnement).  Rådmannen ba formannskapet i Ålesund om å si nei til innsamling av matavfall, glass og metall.

Formannskapet behandlet tirsdag Årim sin strategiplan, som blant annet tar for seg dette med matavfall. På tross av anbefalingen fra rådmannen, stilte flertallet av formannskapet seg bak forslaget. Den endelige avgjørelsen vil bli tatt av bystyret.


Drømmer, grublerier og profetier under søppeldebatt

Uenige om bosset vårt

– Årim gir et drømmecase med altfor optimistiske tall!

Nå viser det seg at kommunene uansett kan bli pålagt å sortere matavfall - dersom Miljødirektoratet får viljen sin.

EU-krav

Miljødirektoratet foreslår nå obligatorisk sortering av mat- og plastavfall. Bak forslaget ligger det et EU-krav som sier at 50 prosent av husholdningsavfall skal bli gjenvunnet innen 2020. Dette er også i tråd med Ålesund kommune sin målsetting.

Kravet vil gjelde kommuner og næringsaktører.


Avfall i det grøne skiftet

Kronikk: «Biogass løyser fleire problem samstundes»

Produksjon og bruk av biogass løyser fleire miljøproblem samstundes.

– For å nå det gjeldende målet for 2020 mener vi det er nødvendig allerede nå å forskriftsfeste krav om utsortering og materialgjenvinning av matavfall og utvalgte typer plastavfall. Mange kommuner og private virksomheter gjør allerede en betydelig innsats for å materialgjenvinne matavfall og plast. Nå ønsker vi å sikre et felles løft for å øke utnyttelsen av ressursene ytterligere og sikre like rammebetingelser, uttaler Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Musikk i ørene

Når ikke målene Øystein Solevåg i Årim mener forskriftsforslaget er et signal til politikerne.  Foto: Staale Wattø

Forskriftsforslaget er som musikk i ørene for Øystein Solevåg, daglig leder i Årim.

– Dette viser at forslaget til strategi for Årim er basert på nasjonale føringer og gjeldende kunnskap om miljøeffektiv behandling av matavfall. 70 prosent av innbyggerne i Norge bor i kommuner som allerede har innført kildesortering, nå sier Miljødirektoratet at resten også må få dette på plass, sier Solevåg.

En eventuell forskriftsendring skjer ikke over natta, men uansett vil sortering av matavfall ligge litt fram i tid.

– Dersom kommunene i Ålesundregionen vedtar kildesortering av matavfall nå i vår, så regner vi ikke med at alle innbyggerne har fått dette tilbudet på plass før i første halvår 2019. Vi må passe på og få alle med og å gjøre en grundig jobb. Det viktigste med forslaget fra Miljødirektoratet, er signalet de gir til politikerne og oss om at vi er på rett vei, og at Miljødirektoratet bekrefter at dette er et miljøløft, sier Solevåg.