Høgskulen i Volda

Uro over åleinegang

Høgskulen i Volda er i ferd med å bli ein av dei minste i landet. Det skaper uro mellom eksterne styremedlemmer.

Står åleine: Høgskulen i Volda vert ein av dei tre minste i landet når endringane i høgskule- og universitetsstrukturen er gjennomført. 

Nyheter

Lukkeleg som liten eller sterkare saman? Dette er spørsmålet også i høgskulesektoren. Leiinga ved Høgskulen i Volda, med rektor og styreleiar Johann Roppen i førarsetet, har så langt valt åleinegang, etter fusjonssonderingar med både Molde, Bergen og Sogndal.