Politiet i Møre og Romsdal har opprettet et «Dark room»

Her jages overgriperne

Fire personer er allerede tatt etter at politiet i Møre og Romsdal opprettet et «Dark room» for et par måneder siden.

Dark room På politihuset i Ålesund er det nå opprettet et såkalt "Dark room" der overgrep mot barn og deling av overgrepsmateriale etterforskes.  Foto: Staale Wattø

Leder Politijurist Julie Ulstein leder politiets spesialgruppe som jobber med digitale spor.  Foto: Staale Wattø

Data Kåre Lystad er dataingeniør og jobber i teamet i politiets "Dark room".  Foto: Staale Wattø

Nyheter

- Digitale spor i en spesiell sak gjorde at vi avdekket nye overgrepssaker. Det er bakgrunnen for at vi bestemte oss for å satse på vårt eget «Dark room», forteller politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ti etterforskere

I et rom på politihuset i Ålesund sitter nå ti personer og jobber kontinuerlig med å avdekke overgrep mot barn og deling av overgrepsmateriale. Dette er politietterforskere, dataingeniører og jurister. Politijurist Julie Ulstein og etterforskningsleder Ole Ivar Nybø leder gruppa, mens Sigrid Buseth fra Kripos også er en del av teamet.

- Vi må være der kriminaliteten er, og et viktig del av politiarbeidet er å følge digitale spor, sier Julie Ulstein.

Fire er tatt

Politimester Bøen sier at politiet mener det er viktig å samle sine digitale ressureser på denne måten, og gruppa i Møre og Romsdal er en av flere som jobber speselt med denne typen kriminalitet.

Arbeidet i «Dark room» har allerede gitt resultater.

- Fire personer er pågrepet og fengslet - én av disse er fra Møre og Romsdal, de tre andre hører til i andre deler av landet, opplyser politimesteren.

Politiet ønsker ikke å gå i detaljer om hvordan arbeidet i «Dark room» foregår, men mye handler om å følge digitale spor fra IP-adresser og ut på nettet. Når en person etterforskes, dukker det også opp andre kontakter som igjen kan føre politiet videre i arbeidet med å avsløre overgrepskriminalitet mot barn.

Omfattende arbeid

- Dette er et svært stort område å etterforske, og det er nesten umulig å komme til bunns i flere av sakene. Men det viser seg at arbeidet gir resultater, sier Yngve Skovly som er leder for påtaleenheten i politidistriktet.

Ingar Bøen sier at politiet kunne ha jobbet med dette i det stille, men at de likevel har valgt å offentliggjøre opprettelsen av «Dark room».

- Det handler om å avdekke pågående og tidligere overgrep, men også om å hindre nye. Hvis mulige overgripere vet at vi jobber intensivt med slike saker, vil det forhåpentligvis virke avskrekkende.

Gruppa har som sagt vært i virksomhet i et par måneder allerede, og tiltaket skal evalueres i april. Da vil det også bli avgjort om arbeidet i "Dark room" skal fortsette. Politiet har fått midler fra sentralt hold til prosjektet, og etterforskerne i Ålesund samarbeider også med lignende grupper andre steder i landet.

Nyheten om opprettelsen av «Dark room» kom i forbindelse med at politiet i Møre og Romsdal la fram tall og statistikk for virksomheten i fjor. 

Avhør av barn

- Vi brukte svært store ressurser på såkalte tilrettelagte avhør i fjor, forteller politimester Bøen. Dette ble tidligere kalt dommeravhør, men takket være opprettelsen av barnehuset, foregår avhørene nå på en annen og bedre måte som er et helhetstilbud til barnet. Slike avhør kan også være svært ressurskrevende. Vi hadde nylig et eksempel der 21 personer var involvert i forbindelse med et tilrettelagt avhør av ett barn.

Ønsket utvikling

Bøen understreker at dette er en ønsket utvikling fra samfunnets side, og at opprettelsen av barnehuset har gjort det enklere å gå til politiet med mulige overgrepssaker.

- Rettssikkerheten for barna blir bedre, og vi kan både avdekke og hindre nye overgrep, understreker Ingar Bøen.

Politidistriktet har nå seks jurister som stort sett bare jobber med seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Tidligere var det én jurist med dette som spesialoppgave.

Ble liggende for lenge

Tildigere denne uka ble det kjent at en alvorlig overgrepssak ble liggende ferdig etterforsket i to år før den ble sendt videre til statsadvokaten. Det var TV2 som fortalte at Møre og Romsdal politidistrikt har fått skarp kritikk for dette forholdet.

På pressekonferansen opplyste politimesteren at det siste avhøret i denne saken ble tatt i januar i fjor og at den ble sendt videre til statsadvokaten i november.

- Det er derfor feil å si at saken har ligget hos en av våre politijurister i to år, men den har uansett blitt liggende for lenge. Saken har ikke blitt høyt nok prioritert, og det er en feil fra vår side. Den har heller ikke blitt fanget opp av våre oppfølgingsrutiner, slo Ingar Bøen og Yngve Skovly fast.