Bompenger på E39:

Jobbar for samferdselspakke i Volda og Ørsta

E39-trafikken skal på sikt leggast utanfor Volda og Ørsta, men samferdselspakken skal få skikk på flyplasskryss, smale bruer og tilkomst til viktige næringsområde.

VOLDATUNNEL E39-trafikken går i dag tett og kronglete gjennom Volda sentrum. Voldatunnelen vil løyse mykje av problemet, men det er også planlagt miljøgate for eit meir triveleg sentrum.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Bilistar på E39 som skal køyre gjennom Volda/Ørsta, må i framtida rekne med å betale ein enno ukjend sum bompengar som også vil kunne inkluderer andre prosjekt enn E39.