Bompenger på E39:

Jobbar for samferdselspakke i Volda og Ørsta

E39-trafikken skal på sikt leggast utanfor Volda og Ørsta, men samferdselspakken skal få skikk på flyplasskryss, smale bruer og tilkomst til viktige næringsområde.

VOLDATUNNEL E39-trafikken går i dag tett og kronglete gjennom Volda sentrum. Voldatunnelen vil løyse mykje av problemet, men det er også planlagt miljøgate for eit meir triveleg sentrum. 

Nyheter

Bilistar på E39 som skal køyre gjennom Volda/Ørsta, må i framtida rekne med å betale ein enno ukjend sum bompengar som også vil kunne inkluderer andre prosjekt enn E39.