Innlegg 1. februar:

«Ytre bydel og bompengene»

Befaring Aksjonsgruppa for Hessa skole tok med seg politikere og folk fra vegvesenet på en rundtur på Hessa i mai i fjor. 

På strekningen Blindheim – Moa, skal det ikke bygges en eneste ny veg

Nyheter

Det skrives for tiden mye om hvor urettferdig bom snittene er tenkt plassert i Ålesund. Det blir blant annet hevdet at Klipra og Lerstad blir de store taperne. Det kan være, men sikkert er det i alle fall, at Hessa er den store vinneren, og også den eneste vinneren.


Nytt forslag til bypakkebommer fikk flertall i formannskapet:

Sier ja til bompenger på Klipra og Moa

Én ting er politikerne i Ålesund rørende enige om: Bompenger blir aldri rettferdig.

Når man husker tilbake på kommunevalget i 2016, og den Facebook gruppen som opererte på Hessa, der de stemte fram sine egne, ved å sette ett kryss foran alle som hadde bostedsadresse på Hessa, så ser man logikken i dette. Til og med på valgdagen, sto de utenfor valglokalet for å minne velgerne om å stemme fram hessapolitikerne. Dette resulterte i at bystyrets representasjonen ikke avtegner innbyggernes interesser.

Det kan virke som om Arbeiderpartiet er det partiet som er mest «farget» av denne «Hessa-tenkningen». 10 av totalt 18 representanter bor på Hessa. Ytterlige fire bor på Nørvøya. De resterende fire bor innom Nørvøysundet. Altså representerer ca. 56 % prosent av Arbeiderpartiets representanter kun 7,5% av folketallet i Ålesund (Hessa).

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Spesielt skuffet blir man over Ap når man ser en av de fire som bor i indre bydel, Svein Rune Johannessen, prøver å rettferdiggjøre plasseringen av bommene. I et leserinnlegg i Sunnmørsposten 30.01. forsvarer han at Hessa skal ha full frihet til å besøke bysentrum uten bompenger, selv om store deler av bypakken går med til Brosundforbindelsen og Sørsiden. Altså de kjører rett gjennom der det skal bygges ut.


Mener bomstasjon-forslag forskjellsbehandler bydelene:

20 000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum

20.000 innbyggere får bomfri tilgang til sentrum dersom det nye forslaget til bomsnitt går gjennom i Ålesund. – Forskjellsbehandling, mener Hans Kjetil Knutsen.

På strekningen Blindheim – Moa, skal det ikke bygges en eneste ny veg, så derfor spør jeg: Kan Ap svare meg på hvorfor 9.500 innbyggere (Blindheim, Vegsund, Flisnes og Emblem), skal betale bompenger for å besøke sitt sentrum på Moa, mens 3650 innbyggere på Hessa ikke skal betale, for å besøke sitt sentrum i byen?? Jeg spør også om de synes det er greit at framtidige vedtak i bystyret «farges» av at Hessa er i flertall?? Kunne være greit å vite for de andre 45.000 innbyggerne i Ålesund!

Jarle Korsedal
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.