Sparebank 1 SMN og Innovasjon Norge:

Nye penger fra EU til bedrifter som trenger kapital

Nå kommer 1,2 milliarder kroner fra EU-systemet. Pengene skal gjøre det enklere for virksomheter å få finansiering.

innovasjonspenger: – Ofte har nystartede selskap ikke mye å stille med når det gjelder dekning av sikkerhet. Dette skal nå bøtes på gjennom ordningen for små og mellomstore bedrifter, forteller banksjef Jan Rune Hurlen i Sparebank 1 MSN og direktør Bodil Palma Hollingsæter i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Jan Rune Hurlen, banksjef i SpareBank 1 SMN og Bodil Palma Hollingsæter, direktør Innovasjon Norge Møre og Romsdal Foto: Staale Wattø sw@smp.no 

Litt av poenget er å få opp nye bedrifter som det ligger potensial i

Jan Rune Hurlen
Nyheter

I bunnen ligger to signerte avtaler mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF).