Lekebiler inneholdt livsfarlig dop

Tre pakker med fjernstyrte biler fra Spania biler vekket mistanker hos tollvesenet. Med god grunn.

I pakkene fra Spania fant tollerne i Ålesund store mengder ulovlig legemiddel.  Foto: Ålesund Tollsted

Hva er nye psykoaktive stoffer (NPS)?

Nye syntetiske stoffer, ofte kalt research chemicals eller legal highs, er stoffer som etterligner virkningen av etablerte rusmidler. Legemiddelindustrien forsker på ulike preparater og medikamenter. Stoffene kalles «research chemicals» fordi en del av «oppskriftene» blir plukket opp av uvedkommende og brukt i fremstilling av rusmidler.

  • Det har vært en stor økning i antall nye rusmidler på det illegale narkotikamarkedet over hele verden, også i Norge. Stoffene betegnes som «novel psychoactive substances» eller «nye psykoaktive stoffer» (NPS), og de selges i hovedsak via internett. Potente stoffer i usikker dosering innebærer risiko for utilsiktede overdoser og dermed alvorlige forgiftninger og død.
  • Flere av disse substansene utløser uvanlig kraftige og til dels uforutsigbare virkninger i kroppen og er ikke testet ut på mennesker. Brukerne selv fungerer derfor som forsøkspersoner.
  • Det rapporteres jevnlig om alvorlige forgiftninger og dødsfall i sammenheng med bruk noen av disse stoffene.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet
Nyheter

Tollvesenet i Ålesund beslagla i fjor et større parti "syntetisk proaktive stoff", også kalt motedop.

Tre pakker fra Spania skulle ifølge varedeklarasjonen inneholde "Toy Box car scale", fjernstyrte biler. Ålesund tollsted fattet mistanke til pakkene som lå ved et postomfordelingssenter i Ålesund.

- Vi kontrollerte tre identiske postforsendelser til samme mottaker, sier seksjonssjef Helen Sjåholm ved Ålesund tollsted.

Ved nærmere kontroll viste at det var tapet en pakke med vakumert pulver (50 gram) under to av eskene som lekebilene var festet på. I den tredje lekebilen var det 12 poser med ulike typer syntetisk stoff.

- Livsfarlig

Pakkene, som til sammen inneholdt 100 gram syntetiske psykoaktive stoff, samt 12 poser med ulike andre typer syntetisk stoff, hadde samme mottaker, en person i Hjelseth, Romsdal.

Antall brukerdoser er ulik for hver av stofftypene, men én av posene på 5 gram utgjør i alt 4 000 brukerdoser, opplyser Tollvesenet.

- Det dukker opp stadig nye syntetiske stoff. Disse er livsfarlige og vanskelige å dosere. Risikoen for overdose og dødsfall er overhengende, sier politioverbetjent Sindre Ryssevik.

Pakkene ble levert Ålesund politistasjon som videresendte saken til Molde for etterforskning.

Saken ligger nå til påtalevurdering hos politijurist ved Molde politistasjon.

Påtalansvarlig var ikke tilgjengelig for kommentar og status i saken torsdag.