Vil vokse raskt:

Sintef Ålesund har store ambisjoner

Ambisjonene er høye for det nystarta Sintef Ålesund. Målet er å vokse seg like stor som miljøet i Tromsø.

Sintef skal øke aktiviteten i Ålesund Fra venstre: Styreformann Karl Almås, direktør for Sintef Ålesund, Henning Borgen, forsker Jannicke Remme, Håkon Raabe, prosjektdirektør (Sintef Raufoss) og forsker Robert Wolff.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Der voks­te de til 25 med­ar­bei­de­re i lø­pet av fem år. Vi har ikke la­ve­re am­bi­sjo­ner for Sintef Ålesund, fast­slår sty­re­for­mann Karl Alm­ås.