Ankesak i Frostating lagmannsrett

Sjukehussaka opp i juni

Kristiansunds anke i sjukehussaka er beramma til 7. juni.

Fra forrige runde Fra rettssaken Kristiansund kommune anla mot staten for å få erklært et vedtak om å legge nytt sykehus til Molde som ugyldig. Kommunen tapte saken. 

Dette er saka
  • Kristiansund kommune gikk til sak mot Helse Midt-Norge.
  • Rettssaken i Inntrøndelag tingrett startet 23. mai og ble avsluttet 30. mai.
  • Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av vedtak fattet i foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF av 19. desember 2014. I vedtaket er det besluttet at nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal skal lokaliseres til Opdøl ved Molde.
  • Kommunen mente det er begått lovbrudd i saksprosessen som ledet fram til Hjelset ved Molde som tomtevalg for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal.
  • Kommunen mente forvaltningsloven var brutt med et vilkårlig og mangelfullt vedtak. Samtidig hevdet de at det har vært en bevisst og utilbørlig rigging og påvirkning i prosessen som førte fram til tomt på Hjelset. Det ble hevdet at en rekke helsetopper har gått av og at nye har kommet inn for å få dette til. I tillegg prosederte kommuneadvokaten på brudd på helseforetakslov når det gjelder press og påvirkning mellom nivåene.
  • Helse Midt-Norge ble frifunnet på alle punkter
Nyheter

Det melder rbnett.no fredag. Frostating lagmannsrett signaliserte alt for to uker siden at de sier ja til å behandle anken i den såkalte sjukehussaka, der Kristiansund kommune har saksøkt Staten ved Helse Midt-Norge, med full gjennomgang av prosessen som førte til avgjørelsen om å legge nytt fellessjukehus for Nordmøre og Romsdal til Hjelset.


Sier ja til sjukehusanke

Det blir ny rettsrunde om sjukehussaka.


Lagmannsretten varslet Kristiansund kommune i november om at de vurderte å nekte anken, men tre dommere har vurdert saken og kommet frem til at dette ikke skjer.

Det er satt av seks dager til saka i retten.

BAKGRUNN:

Kristiansund dømt til å betale saksomkostninger - Helse Midt-Norge frifunnet

Trosser anbefaling og anker sjukehussaka

Helse Midt med historisk vedtak: Klarsignal for nytt sjukehus på Hjelset