Møreforsking skal utvikle bransjestandarder for norske fiskeoljer:

Setter standard for smak og lukt

Møreforsking har fått 4,5 millioner kroner fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Nå skal de forske fram en standard som skal løfte fram kvaliteten på norskproduserte omega-3-oljer.

Aromahjul Utviklet av Møreforsking. 

Nyheter

Dette skjer i samarbeid med åtte bedrifter, der seks er fra vår region. Nofima er med,  den marine klynga Blue Legasea, Biotech North i Tromsø, samt tre utenlandske FoU-/ næringsaktører, ifølge prosjektleder Wenche Emblem Larssen.