Kronikk 10. februar

«For en grønn framtid»

Mindre viktig Mye tyder på at olje og gass ikke vil spille en like dominerende rolle fremover, skriver regiondirektør Torill Ytreberg i NHO. 

Basisen må være lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser

Torill Ytreberg
Nyheter

Torill Ytreberg er Regiondirektør NHO Møre og Romsdal. 

Vi er inne i et stortingsvalgår, der valgkampen allerede er godt i gang. Med sist høsts budsjettkrangel om grønne avgifter i friskt minne, er NHO Møre og Romsdals valgønske for 2017 en politikk som kan bidra til at bedriftene kan bevare og skape grønne jobber.

Næringslivet er løsningen for å oppnå lavutslippssamfunnet, men forståelsen av hva det vil kreve av innsats, kompetanse, investeringer og lederskap er mangelfull. Da bør vi ta på brillene til de som faktisk skal gjøre jobben. Det er primært ledelsen i bedriftene.

Regional årskonferanse

I januar hadde NHOs årskonferanse overskriften «Made in Norway – På jobb for en grønn framtid». Her adresserte vi Norges rolle, og næringslivets muligheter i den omstillingen verden skal gjennom i møte med klimautfordringen.

På scenen hadde vi internasjonale eksperter som dro opp det store bakteppet, og flere norske bedrifter som viste hvordan de konkret jobber for en grønn framtid.

I NHO Møre og Romsdal tar vi dette videre og arrangerer en regional årskonferanse den 13. februar i Ålesund. Konferansen er i år slått sammen med Mørebenk-konferansen, der våre Stortingspolitikere er til stede.

Kutte utslipp

For NHO er essensen i det grønne skiftet å få til økt verdiskaping for samfunnet med mindre samla miljøpåvirkning og utslipp. Befolkningsvekst og velstandsutvikling gjør at verden vil etterspørre mye mer mat, energi og mineraler i årene fremover. Samtidig skal vi redusere kraftig utslippene av klimagasser og bevege oss mot et lavutslippssamfunn i 2050. For å lykkes må vi erkjenne næringslivets nøkkelrolle.

Norge er et lite land i verden. Vi kan selvfølgelig ikke løse alle verdens problemer aleine. Klimautfordringen er global, og den kan bare løses i et internasjonalt samarbeid med felles mål og forpliktelser.

Økonomien i endring

Om Norge kuttet alle nasjonale klimagassutslipp i morgen, hadde effekten vært tilnærmet null for det globale klimaet. Derfor er samarbeidet med EU om felles gjennomføring av klimamål for 2030 så viktig.

Vi skal sjølsagt kutte nasjonale utslipp, men vår klimasatsing må innrettes slik at den skaper verdier nasjonalt og betyr noe globalt.

Norsk økonomi er i endring. Mye tyder på at olje og gass ikke vil spille en like dominerende rolle fremover som vi er blitt vant til.

Men ensidig nedstengning av norsk sokkel bringer ikke verden nærmere lavutslippssamfunnet. Oljen og gassen ville raskt bli produsert et annet sted i verden, gjerne med høgere utslipp. En nedstengning er heller ikke økonomisk bærekraftig for Norge.

Det vil redusere vår mulighet til å lykkes i omstillingen, nettopp fordi viktig kompetanse befinner seg i denne næringen.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Bærekraftstesten

Alle verdikjeder må forholde seg til lavutslippssamfunnet. De bedriftene som er i virksomhet fra 2050 og fremover må bestå bærekraftstesten. Vannkraften vil være ryggraden i fremtidens norske kraftforsyning, men det er et stort behov for rehabilitering av eksisterende kraftverk.

Med en riktig politikk for vannkraften i årene som kommer, er potensialet for vekst og utslippsfri verdiskaping stort.

Karbonfangst og lagring blir en viktig del av klimaløsningen. I fremtiden er det mulig å se for seg utslippsfri energi i form av hydrogen eller strøm fra norsk sokkel, mens CO₂ fanges og lagres under havbunnen.

Det er stor usikkerhet her, men vi kan ikke la være å forsøke. Dette er potensielt Norges viktigste bidrag. Ikke grønt skifte med røde bunnlinjer.

Lønnsomme arbeidsplasser

Vår administrerende direktør Kristin Skogen Lund har flere ganger sagt at det ikke blir noe grønt skifte med røde bunnlinjer. Omstillingen må styrke det private eierskapet, og basisen må være lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser. Det er fullt mulig å kutte utslipp gjennom knallharde nasjonale reguleringer som skyver industri og arbeidsplasser ut av landet. Men det redder verken klimaet eller sikrer bærekraftig vekst og utvikling i det norske velferdssamfunnet.

NHO mener klimapolitikken, næringspolitikken og energipolitikken er tre sider av samme sak. Det er resultatet i verdiskaping og nye bærekraftige arbeidsplasser som må avgjøre hvilke virkemidler som tas i bruk.

Torill Ytreberg
Regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.