Helse Møre og Romsdal bommer år etter år:

433 millioner dårligere ut enn krav siden fusjonen

Helse Møre og Romsdal har til gode å levere økonomisk på kravene fra eier Helse Midt-Norge. Til sammen begynner budsjett-bommen å nærme seg en halv milliard kroner etter 2011.

Styreleder Stein Kinserdal og Espen Remme har en krevende tid foran seg når de skal snu minus til pluss.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Nyheter

– Helse Møre og Romsdal har et foreløpig resultat som er 81,8 mill. kr. dårligere enn endelig styringsmål. Avviket skyldes hovedsakelig høyere lønnskostnader enn budsjettert, orienterer administrerende direktør Stig Slørdahl i statusrapporten etter desember.