Tilbudet til for tidlig fødte barn:

Krever stans av sentralisering

Arbeiderpartiet frykter at fem neonatal-leger og at 25-30 kompetente spesialsjukepleiere må gå om forslaget til samling av nyfødte blir flyttet til Trondheim.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) krever at Ålesund sjukehus skal få beholde neonatal-tilbudet.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Et forslag til nasjonale retningslinjer for nyfødtintensivavdelinger er nå på høring. Her anbefales det at kun ett sjukehus i hver helseregion behandler barn som er født før uke 28. Det vil innebære at flere av de for tidlig fødte som i dag blir behandlet ved Ålesund sjukehus må til St. Olavs i Trondheim.

I 2016 var det en lang dragkamp mellom Ålesund og Trondheim om de minste barna. Helse Midt-Norge konkluderte 30. november med at barn født mellom 26. og 28. svangerskapsuke skulle behandles i Ålesund.

Helse:

Ny trussel mot neonatal-avdelingen ved Ålesund sjukehus

Like før jul ble det avklart at barn født mellom 26. og 28. svangerskapsuke skulle behandles ved Ålesund sjukehus. Nå kan disse barna likevel ende i Trondheim.


Krever stans

Arbeiderpartiet i Ålesund krever at det nye forslaget om å samle også disse i Trondheim ikke blir vedtatt.

– Hvis dette vedtas får det dramatiske konsekvenser for befolkningen i Møre og Romsdal. For neonatalavdelingen i Ålesund vil det bety bortfall av de fleste intensivdøgna ved neonatal seksjon. Videre er det grunn til å frykte at fem neonatal-leger som i dag går i vaktturnus må sies opp. Likeså fryktes det at 25-30 høyt kompetente spesialsjukepleiere må gå, heter det i en pressemelding fra ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Arbeiderpartiet er bekymret for at tilbudet som har vart i 25-30 år skal forsvinne, og mener det er dokumentert at det er like god kvalitet i Ålesund som på regionsjukehusa.

Brannfakkel fra Helsedirektoratet

Slakter neonatal-forslag

Politikere og fagfolk er enige. Det kommer ikke på tale å godta et nytt forslag om organiseringen av tilbudet til for tidlig fødte.


Tidsfaktor

– Spesielt ved akutte, uforutsette tilstander, er tidsfaktoren avgjørende. Å sentralisere opp til uke 28 betyr store belastninger for familiene og høye ekstra kostnader for samfunnet, påpeker Arbeiderpartiet, som mener at det faglig sett er meningsløst å sentralisere.

Ålesund Arbeiderparti med Vinje Aurdal, leder Svein-Rune Johannessen og nestleder Anne Kristin Bryne i spissen, mener forslaget er så dramatisk at Mørebenken snarest må signalisere at dette ikke skal realiseres. De vil også at helse- og omsorgskomiteen på Stortinget engasjerer seg, og er forundret over at komiteen ikke står på lista over høringsinstanser.