11 millioner til gang- og sykkelveger

Ålesund, Ulstein og Stordal får mer gang- og sykkelveg.

ILLUSTRASJON. Sykkelsti ved Urabakken 19/Vestre Furmyrveg i Ålesund.  Foto: Nikolas B Farstad

Nyheter

Gjennom budsjettforliket fikk Høyre, Frp, Venstre og KrF på plass totalt 122 millioner kroner til gang- og sykkelanlegg.

Møre og Romsdal hadde søkt om 11,6 millioner kroner og er tildelt 11,1 millioner kroner, opplyser stortingskandidat Marianne Synnes til Sunnmørsposten.

– Vi ønsker å legge til rette for at enda flere ferdes til fots eller med sykkel. Å få tilslag på alt vi har søkt om til gang- og sykkelveger i fylket vårt er derfor svært gledelig, sier stortingskandidat Marianne Synnes og gruppeleder for Ålesund Høyre, Øystein Tvedt, i pressemeldingen.                                                                                                                                                    –

Ålesund får den største summen, på 4,5 millioner kroner.

Ulstein får to bevilgninger på til sammen 3,05 millioner kroner.

Stordal er tildelt 590.000 kroner til sykkelparkering.

I tillegg er Møre og Romsdal fylkeskommune tildelt i overkant av 2,5 millioner kroner til tre ulike prosjekt.