Jordbærbøndene i Valldal med nye tiltak:

Held frost og hjort borte med duk, gjerde og rundballer

For tre år sidan vart nesten alle jordbærplantene i Valldal øydelagde av berrfrost. No er bøndene betre budd på kulde og snøfattige vintrar.

SIKRING: Eit nesten to meter høgt gjerde og store mengder med plastduk skal sørge for å halde hjort og frost unna jordbærplantane til Peter Arne Døving i Valldal. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

– Duken som dei fleste av oss jordbærdyrkarar no har lagt over åkrane skal sørge for at plantane ikkje blir øydelagde. Men det bør likevel ikkje gå for lang tid før snøen kjem.