Erna Solberg møtte kriserammet næring:

– De er veldig sugne på omstilling

Erna Solberg fikk både ris og ros under møtet med lokalt næringsliv i Ulsteinvik tirsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) intervjues etter møte med næringslivsledere i nordvest.  Foto: Nils-Harald Ånstad

Statsminister Erna Solberg fikk omvisning på Ulstein verft av Gunvor Ulstein(t.v.) og Tore Ulstein.  Foto: Nils-Harald Ånstad

Nyheter

– Jeg oppfattet litt frustrasjon, men mest av alt en næring som er veldig omstillingsvillig og opptatt av å sikre arbeidsplasser lokalt, sier statsminister Erna Solberg.

– Hva gikk fustrasjonen ut på?

– Det gikk på arbeidende kapital og stempelet «rikinger» som kommer opp i enkelte debatter, for eksempel om beskatning.

– Fikk du konkrete råd under møtet?

 – Her var mange viktige innspill, men ett råd jeg skal ta med meg er at en ikke kan ha  en perfekt ordning på dette med digitalisering, men at vi må lete etter forskjellige modeller der det vokser frem. Og så hører jeg en forventning til katapult-programmet til regjeringen.

Formueskatt

Karl Johan Bakken i Farstad Shipping ASA sier næringen har en kjempeutfordring i å få anvendt arbeidskapital og pengekapital på en optimal måte.

– Disse utfordringene kjenner regjeringen til, så debatten var god, sier Bakken.

– Formueskatt ble nevnt?

– Nei, ikke i det hele tatt, sier han og ler.

Gunvor Ulstein i Ulstein Group letter litt mer på sløret:

– Det er utrolig viktig med en fokus på norske private eiere. At de bygger bedrifter og samfunn rundt. Vi skal ikke straffes gjennom formueskatt.

– Er den avgjørende?

– Skattepakken til Arbeiderpartiet viser lite forståelse for den kompetansen norsk privat eierskap har rundt omkring i Norge. Formuesskatten betales av bedriftene. I en omstilling trenger vi all kapital til å klare omstillinga, sier Gunvor Ulstein.

Hun roser statsministerens kunnskapsnivå om næringen.

– Det er vanskelig å lage tiltaktspakker for den utfordrende situasjonen næringa er i. Men jeg ser at flere pakker virker, for eksempel biomidler og permitteringsregelverket, sier Ulstein.

Kompetanse

Konsernsjef Rolf Fiskerstrand i Fiskerstrand Verft sier kompetanse vil være avgjørende for framtiden.

– Ved å ligge et hestehode foran på kompetanse har vi en mulighet til å konkurrere i et internasjonalt miljø der pris ofte er avgjørende, sier Fiskerstrand.

Konsenrsjef Rolf Fiskerstrand i Fiskerstrand verft.   Foto: Nils-Harald Ånstad

Ris og ros

Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest mener regjeringen viser god forståelse for situasjonen til den maritime næringen og roser virkemiddelapparatet. Samtidig mener han en del av tiltakene ikke treffer godt.

– Det var reportasjene i Sunnmørsposten nylig kanskje et eksempel på. Midlene treffer ikke helt presist i forhold til det maritime næringen trenger, sier han – og da holder han rederiene utenfor:

– Der har ikke regjeringen noe verktøykasse, og næringen må ordne i det på egenhånd.

Berre 2,3 av fem milliarder kroner gjekk rett til kriseramma Sør- og Vestlandet:

Krisemilliardane forsvann på vegen til kysten

Distriktet med nokre av dei største skipsbyggarane og reiarlaga i landet har sett mykje til oljekrisa. Men lite til regjeringa si krisepakke.


Regjeringens åpning for eksportfinansiering for krillfartøy var et eksempel som iallfall traff Vard-verftet i Brattvåg godt – og sørget for en jobb verdt over én milliard kroner.

Solberg trekker også fram nytt skip til Kystverket, kystvaktfartøyene og penger til forskning som tiltak rettet mot den maritime næringen. Men hun hadde ikke ytterligere tiltak i ermet under tirsdagens besøk.

– Andre tiltak enn de vi har annonsert må vi komme tilbake til i budsjettsammenheng, påpeker Solberg.