Stad skipstunnel med i transportplanen

Regjeringen og samarbeidspartiene er ifølge TV 2 enige om å sette av 928,7 milliarder kroner til samferdselsprosjekter de neste tolv årene. Stad skipstunnel skal være et av prosjektene de er enige om.

Stad skipstunnel er med i den nye nasjonale transportplanen, melder flere medier. 

Samtaler pågår, og det skal være godt håp om enighet mellom samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Venstre og KrF om Nasjonal transportplan. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix 

Nyheter

Det er ventet at de fire partiene på borgerlig side vil presentere en avtale om en ny nasjonal transportplan i løpet av de nærmeste dagene.

Mange prosjekter over hele landet konkurrerer om midler i årene som kommer. For nordvestlandet står prosjekter som Hafast, Møreaksen, Nordøyvegen og Stad skipstunnel på spill.

Det var ventet at regjeringspartiene og samarbeidspartiene ville kunngjøre at de er enige om den omfattende samferdselsplanen i løpet av tirsdagen, men statsministeren avviser overfor NTB at partiene har kommet til enighet.

– Vi er enige om en del ting, men vi er ikke i mål med alle punktene. Selve avtalen vil bli presentert på et senere tidspunkt, sier Solberg over telefon fra Bodø, hvor hun tirsdag morgen kunne gi bodøværingene den gledelige beskjeden om at byen får bevilget 2,4 milliarder kroner til en ny flyplass i NTP.

Ifølge TV 2 har den nasjonale transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner totalt.

– Enige om Stad skipstunnel

TV2 melder at staten skal finansiere halvparten av kostnadene ved en ny T-banetunnel i hovedstaden, samt at det er enighet om en ny Oslo-tunnel for jernbanen og Stad skipstunnel.

Også Aftenposten erfarer at det er prioritert penger til skipstunnel-planene for 2018-2029. Hvor mye penger det er snakk om, er ennå ikke klart.

– Det ligger mange gode prosjekter her, for hele landet. Vi er ikke helt i mål med helheten, men vi er heller ikke langt unna, sa Venstres Abid Raja.

Mer bompenger

Trass i at Fremskrittspartiet er i regjering blir det flere nye bomprosjekter i den nye transportplanen.

– Vi vil bygge mer vei, så derfor blir det nok det, men det kommer til å bli en reduksjon i bompengeandelen per prosjekt, sier Frps Morten Stordalen.

Siden slutten av fjoråret har regjeringspartiene og Venstre og KrF hatt samtaler om hvilke prioriteringer som skal gjøres i den nye transportplanen.

Stortingsgruppene ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere mandag.

Sammensatt

I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner. Rundt 370 innspill og ønsker fra hele landet ble spilt inn til Samferdselsdepartementet i høringsrunden.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte fordi politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt.

Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge. Planen revideres hvert fjerde år.

(©NTB)