Åpner for hurtigbåtrute fra Ålesund til Bergen

Norled har interesse i å forlenge dagens rute fra Bergen til Selje videre til Ålesund.

Stad skipstunnel kan gi hurtigbåtrute fra Ålesund til Bergen. Illustrasjonsfoto: Staale Wattø 

Stad skipstunnel

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas.

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
  • Areal på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell
  • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,6 milliard kroner
  • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år
  • Kilde: Kystverket
Nyheter

– Vi har stor tro på Stad skipstunnel når den kommer, sier Bjørn Egil Søndenå, regionssjef Hurtigbåt i Norled.


– Stad er naturens Mexico-mur

Glen Bradley er direktør i brønnbåtselskapet Rostein. I mer enn 20 år har han vært engasjert i spørsmålet om Stad skipstunnel.

Selskapet trafikkerer i dag ruta mellom Selje og Bergen, og Søndenå ønsker gjerne å knytte til seg Sunnmøre og forlenge ruta til Ålesund. Han forutsetter da at fylkespolitikerne gir sin tilslutning til å opprette en slik rute.

– Noen vil helt sikkert finne det interessant å ta hurtigbåt fra Ålesund til Bergen, men det er minst like viktig at dette åpner opp for lokale samband, som mellom Florø og Ålesund eller Sogndal-Ålesund. Dette åpner for å knytte lokalsamfunn sammen og utvide bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier han.

I følge Sødenå vil tunnelen også kunne bli viktig for cruisenæringa

– Vi kan frakte passasjerer i hurtigbåt mellom destinasjoner, slik at de kan få en tur gjennom tunnelen  –  for eksempel med hurtigbåt fra Ålesund til Flåm, sier han.

Søndenå sammenligner dette med dagens rundturer med buss som er lagt opp for at cruisepassasjerer kan få oppleve området på enn annen måte enn fra bare med vanlige ilandstigninger.

Informasjonsvideo fra Kystverket om Stad skipstunnel. Filmen viser hvordan skipstunnelen kan se ut. Den viser innseilingen gjennom Moldefjorden, og en tenkt seilas gjennom tunnelen med hurtigbåt, og utgang i Kjødepollen. Video: Kystverket/Appex