– Stad er naturens Mexico-mur

Glen Bradley er direktør i brønnbåtselskapet Rostein. I mer enn 20 år har han vært engasjert i spørsmålet om Stad skipstunnel.

Glen Bradley har vært en ihuga forkjemper av Stad skipstunnel i mange år. Nå skjer det endelig.  Foto: Ticiane Oliveira

Stad skipstunnel

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas.

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
  • Areal på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell
  • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,6 milliard kroner
  • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år
  • Kilde: Kystverket
Nyheter

Han er naturlig nok godt fornøyd med dagens nyhet om at Stad skipstunnel skal bygges. Han forklarer hvorfor dette prosjektet har stor betydning for oppdrettsnæringen.


Historisk dag for Stad skipstunnel

2,7 milliardar til verdas første skipstunnel

Stad skipstunnel skal byggjast i første periode av NTP. Tunnelen er også fullfinansiert.

– På Nordvestlandet er det slik at Stadhavet er området hvor brønnbåter og andre fartøy tilknyttet opprettsnæringen blir tvunget ut i åpent hav. Både nord om og sør om Stad kan man bevege seg innomskjærs. Det er naturens Mexico-mur, der man blir tvunget ut i utfordrende farvann. Brønnbåter er stive og tunge og ruller mye i tung sjø. De er ekstra utsatt når det er krevende vær, sier Bradley.

For oppdrettsnæringen handler det om logistikk og hensyn til folk og fisk. Og ringvirkningene av stans ved Stad kan spre seg videre.

– Det kan oppstå en kjedereaksjon. Det handler om regularitet og å skape trygghet for kundene. Når fisken ikke kommer til slakteriet blir ansatte uten arbeid, trailerene som står klar bak kjølelageret for å kjøre nedover i Europa blir stående og flykapasitet til Asia forblir uutnytta, forteller Bradley.

Visjonært

I tillegg til bedre hverdag for staute sjøfolk og Rosteins ti millioner laksepassasjerer som årlig passerer Stad, vil tunnelen gi veldig mange andre effekter.

– Både på nasjonalt og regionalt plan er det en stor satsing på havrommet. Realisering av skipstunnelen er visjonært og som topping av kaken. Det vil gi et bedre offentlig transporttilbud for regionen vår, og det tilrettelegger at de som er aktører og de som skal bli aktører vil få en skikkelig hovedferdselsåre langs kysten. Man får fjernet en stor barriere. Dette er en politisk manifestasjon av satsinga på havrommet, sier Bradley.