Historisk dag for Stad skipstunnel

2,7 milliardar til verdas første skipstunnel

Stad skipstunnel skal byggjast i første periode av NTP. Tunnelen er også fullfinansiert.
Stad skipstunnel

Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas.

  • Lengde: 1700 meter
  • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
  • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
  • Areal på tverrsnitt: 1625 m2
  • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell
  • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,6 milliard kroner
  • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år
  • Kilde: Kystverket

Filmen starter ved Selje og viser innseilingen gjennom Moldefjorden, mot stedet det tunellinnslaget er planlangt. Videre tar filmen oss med over Manseidet, som skipstunellen vil gå gjennom, og til Kjødepollen. Avslutningsvis tar filmen oss med gjennom farleden fra Kjødepollen og ut Vanylvsfjorden. Video: Kystverket/CamairNor Sjøvold Luftfoto

Nyheter

Dette kjem fram på pressekonferansen som blir arrangert i Selje klokka halv to torsdag ettermiddag.

Høgre, Framstegspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre er samde om å starte bygginga av Stad skipstunnel i første periode av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029, ifølgje ei felles pressemelding frå partia.

LES OGSÅ:

Slik blir verdens største skipstunnel

Har sett av pengar til tunnelen

Den totale kostnaden på det som blir verdas første skipstunnel, er venta å bli på nær 2,7 milliardar kroner (2.699 millionar kroner).

Ifølgje pressemeldinga er det sett av 1.504 millionar kroner i 1. periode og 1.196 millionar kroner i 2. perioden.

Dermed er Stad skipstunnel fullfinansiert.

Ifølgje Selje-ordførar Stein Robert Osdal er dei er klare for byggestart i 2019, og no vil regjeringa altså bidra til at dette blir mogleg.

– Stad er naturens Mexico-mur

Glen Bradley er direktør i brønnbåtselskapet Rostein. I mer enn 20 år har han vært engasjert i spørsmålet om Stad skipstunnel.


Lang kamp førte fram

Representantar frå regjeringspartia og støttepartia er på plass i Selje for å fortelje gladmeldinga torsdag ettermiddag.

–Dette er ein historisk dag, seier Elisabeth Røbekk Nørve (H) og held fram at det er fantastisk godt å oppleve at den lange kampen for auka tryggleik og framkomme for sjøtransporten, no blir teke på alvor.

Oskar Grimstad (Frp) jublar også:

– Det er fantastisk å få vere representant for den H/FrP-regjeringa med samarbeidsparti som verkeleggjorde dette unike prosjektet som vil stå som eit monument for all framtid, seier han.

Heisar flagget

Stortingspolitikarane for regjeringspartia i Sogn og Fjordane jublar minst like høgt for at dei no har fått eit viktig politisk gjennomslag.

Bjørn Lødemel (H) held fram at skipstunnelen vil gje trygg reise forbi Stad.

– Og skipstunnelen vil legge til rette for næringsutvikling og regionbygging og bli eit turistmål i verdsklasse, meiner han.

Ordførar i Selje på historisk merkedag:

– Det blir før og etter Stad skipstunnel

– Det er sjeldant vi kan bruke store ord, men i dag skal vi få lov.


Knyter kysten saman

Venstres Sveinung Rotevatn seier at det blir stadig tøffare kamp om samferdslemidlane, og han meiner Stad skipstunnel har vore skubba på i alt for mange år.

– Eg er difor veldig glad for at vi omsider har klart å skjere gjennom. No kjem tunnelen, og gir heilt nye moglegheiter for både næringstransport og passasjertrafikk. Vestlandskysten blir omsider knytt ordentleg saman, uavhengig av vêr av vind. I dag heisar vi flagget på kysten, seier Rotevatn.

Representantane held i ei pressemelding blant anna også fram at tunnelen er eit viktig miljøprosjekt i arbeidet med å få meir gods frå bil til sjø.

Dei meiner det vil gi auka turisme og leggje til rette for vidareføring av hurtigbåtruta opp kysten til Ålesund. Redusert risiko for skipsulykker, redusert ventetid for skipsfart og sikrar leveransar, og dermed lønsemd for næringslivet, blir også halde fram.Åpner for hurtigbåtrute fra Ålesund til Bergen

Norled har interesse i å forlenge dagens rute fra Bergen til Selje videre til Ålesund.

 

Informasjonsvideo fra Kystverket om Stad skipstunnel:

Video: Slik blir skiptstunnelen

Filmen viser hvordan skipstunnelen kan se ut. Den viser innseilingen gjennom Moldefjorden, og en tenkt seilas gjennom tunnelen med hurtigbåt, og utgang i Kjødepollen. Video: Kystverket/Appex

 

Orienterer om Stad skipstunnel i NTP i dag

Regjerings- og samarbeidspartia inviterer pressa til Selje torsdag for å orientere om Stad skipstunnel i Nasjonal transportplan.

 
Relaterte saker:
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter