30 nye politistillinger til Møre og Romsdal

Møre og Romsdal politidistrikt får 30 nye stillinger for 2017.

Politifolk  Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix 

Nyheter

Det kommer fram i Politidirektoratets (POD) sitt disponeringsskriv for norsk politi, som ble lagt fram torsdag morgen. Det var dagbladet.no som først meldte om dette.

Møre og Romsdal politidistrikt (tidligere Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal) er i dag politidistriktet som har færrest politifolk i forhold til innbyggertallet.

Statistikken for 3. kvartal 2016 viser at Møre og Romsdal har 1,29 politistillinger per 1000. innbygger, noe som er dårligst i landet. Landssnittett er 1,60.

Totalt har politidistriktet 338,7 lønnede politiårsverk.

Nå øker antall politistillinger: Ifølge disponeringsskrivet får politidistriktet 30 nye politistillinger neste år. Dette er nesten en dobling fra tildelingen på 17 stillinger for 2016.


 

Flest nye stillinger er det Innlandet politidistrikt som får. De får 41 nye årsverk. Oslo politidistrikt får kun tildelt 15 av de totalt 350 nye politiårsverkene i 2017.

Opptrappingsplan

Totalt er politiet i Norge tildelt 17 milliarder kroner.

Politidistriktene får 295 millioner til å styrke sin drift i perioden med politireform.

– I 2017 skal politiet ansette 655 politikvinner- og menn i politidistriktene. Innen utgangen av 2017 vil etaten igjen være i rute for å nå målet om to politi pr 1000 innbyggere innen 2020, skriver politidirektoratet.

I samarbeid med politimestrene skal det utarbeides en konkret plan for hvordan dette skal foregå, ifølge direktoratet.


- 50 nye politistillinger til fylket

Ordfører Harry Valderhaug i Giske mener å vite at Møre og Romsdal får 50 nye, operative politistillinger i 2017.Ordførere krever mer politi

Møre og Romsdal har færrest politifolk per innbygger. Nå har 36 ordførere gått sammen om et felles brev til politidirektøren.


Mer til distriktene - kutt for direktoratet

Hovedtrekket i disponeringsskrivet som ble lagt fram torsdag er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet, som har økt kraftig de siste årene.

– Med denne vridningen retter vi opp skjevheter og sørger for at distriktene får likere forutsetninger for å levere gode polititjenester og å gjennomføre reform, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til Dagbladet.

Dette skal politiet prioritere

Dette skal politiet prioritere, ifølge direktoratet:

  1. Nærpolitireformen
  2. Vold og overgrep mot barn
  3. Asyl og retur