60 nye politifolk til fylket

30 nye stillinger og penger til å fylle 30 vakante stillinger er fasiten for politiet i Møre og Romsdal i 2017.

Politimester Ingar Bøen er politimester for Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal kan slippe jubelen løs etter at det torsdag kom beskjed om at fylket vil få 60 nye, operative politifolk i arbeid i løpet av 2017.

– Vi øker bemanninga i Møre og Romsdal med 60 stillinger i 2017. Det er 30 nye årsverk, og i tillegg har Politidirektoratet (POD) gitt os midler til å ansatte folk i 30 vakante stillinger, sier Bøen.

30 nye politistillinger til Møre og Romsdal

Møre og Romsdal politidistrikt får 30 nye stillinger for 2017.


Jobbet hardt

Bøen sier at det har blitt jobbet hardt for å få på plass nye stillinger til fylket.

– Vi har fått aksept fra både POD og politkerne om at Møre og Romsdal har lagt langt under landsgjennomsnittet for antall politifolk i forhold til innbyggere. Spesielt har politikerne i Møre og Romsdal engasjert seg sterkt i saken, sier Bøen.

Ifølge Bøen har Møre og Romsdal politidistrikt vært det desidert dårligst bemannede politidistriktet i Norge i lang tid.

Statistikken for 3. kvartal 2016 viser at Møre og Romsdal hadde 1,29 politistillinger per 1000. innbygger, noe som er dårligst i landet. Landssnittett er 1,60.

– I tillegg er vi et fylke med store reiseavstander og utfordringer på bemanningssiden, sier Bøen.

Ikke bestemt

Bøen sier at det ikke er bestemt hvor de 60 nye stillingene skal settes inn.

– Men det som er klart er at dette ikke skal være administrative stillinger, men operative politifolk som skal settes inn på prioriterte områder som vold og overgrep mot barn og å bemanne vaktstillinger, sier Bøen.

Hvordan bemanningen fordeles ut i distriktet er heller ikke klart.

– Vi skal sette oss ned og se nøye på dette, sier Bøen.