Mindre fjell over Nordøyvegen

Mens kravet er 50 meter fjell mellom tunnel og havbunnen, er dette redusert til det halve for tunnelene på Nordøyvegen.

ILLUSTRASJON Rundkjøring mot Hestøya. Nordøyvegen. De undersjøiske tunnelene får kun 25 meter overdekning med fjell. 

Nyheter

Det ble resultatet av at tunnelene måtte flates da den nye tunnelforskriften ikke tillot mer enn fem prosent stigning i nye undersjøiske tunneler.

Nordøyvegtunnelen har fått godkjent stigning helt opp mot åtte prosent, likevel er det ikke igjen mer enn rundt 25 meter fjell fra tunneltaket til havbunnen, påpeker Statens vegvesen i et notat til samferdselsutvalget i fylket.


Fylket øker lånene på Nordøyvegen

Fylket øker sine lån på Nordøyvegen med 160 millioner kroner. Regningen sender de til Haram og Sandøy.

 

Haramsfjordtunnelen får minste overdekking på 24 meter.

Nogvafjordtunnelen på 25 meter og Fjørtofttunnelen det samme.


Gjør biter av Nordøyvegen til kommuneveg

For at Haram og Sandøy skal få brukt 160 millioner kroner til Nordøyvegen må strekningene over Lepsøya og Fjørtofta omgjøres til kommunal veg.

 

Det er gjennomført spesielt grundige kjerneboringer i områdene med så lav overdekning, og Statens vegvesen konkluderer med at fjellkvaliteten er god i disse områdene.

Det gjør at Nordøyvegen også her får godkjent unntak fra forskriften.


Se video av Nordøyvegen fra lufta

Statens vegvesen har lagd en animasjon som viser den planlagte Nordøyvegen slik fuglene vil se den.