Jubler over Møreaksen-penger:

Molde-ordfører: – Romsdalsaksen er død

Molde-ordfører Torgeir Dahl fikk en bra start på uka når nå Møreaksen ligger inne med 8 milliarder i NTP 2018-2029.

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) hilser på Harald Tom Nesvik (Frp) på ferjekaia.   Foto: Bjørn Brunvoll/Romsdals Budstikke

Nyheter

Møreaksen får åtte mrd. i NTP - smuler til Hafast

Regjeringen og samarbeidspartnerne vil sette av åtte milliarder kroner til Møreaksen fram til 2029. Hafast er ikke inne med penger i den kommende transportplanen.

Krysningen av Romsdalsfjorden, Møreaksen, er en del av ny ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde.

I dag kom nyheten om at det foreslås å sette av to milliarder kroner til Møreaksen i første halvdel av planen, men en del av dette er bompenger. Der er også lagt inn seks milliarder kroner i siste halvdel av perioden. Også dette inkluderer bompenger.

Prosjektet koster imidlertid 14,5 milliarder kroner, og det mangler altså 6,5 milliarder før fjordkryssingen er fullfinansiert.

– Dette er en fantastisk dag, og en bra start på uka. Jeg hadde forhåpninger, men at det ligger inne to milliarder i første fireårsperiode, det er mer en jeg turte å håpe på, sier Molde-ordfører Torgeir Dahl (H).

Møreaksen er planlagt med en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel fra Vik i Vestnes kommune til Otrøya i Midsund. Deretter skal Norges lengste hengebru bygges over Julsundet til Molde.

Et konkurrende prosjekt, Romsdalsaksen, har i det siste vokst fram. De ønsker å videreføre E39 over Tresfjordbrua med ny bru fra Hjelvika mot Sekken, bru via Veøya, og videre over til Molde.

Parkert akse

Ordfører Dahl svarer bekreftende på at Romsdalaksen nå er lagt død.

– Ja. Jeg opplever at Romsdalsaksen har vært en spennende idé, men en urealistisk idé, så lenge man har besluttet hvordan fjordkryssingen skal skje - nemlig ved Møreaksen. Jeg regner med forkjemperne for Romsdalsaksen ser at prosjektet er parkert. Og at vi felles går videre, sier Molde-ordføreren.

Nærmere 40 milliarder

Ny E39 mellom Ålesund og Molde skal koste 38 milliarder. Om lag 8 milliarder er beregnet å være mulig å hente inn ved bompenger. Det kan bli kostende 500 kroner for personbil i bompenger.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har sagt at Møreaksen og Hafast må ned i kostnad. Sunnmørsposten kjenner til at Statens vegvesen nå ser på løsninger mellom Vik i Vestnes og Moa. Et alternativ er tofeltsveg i stedet for fire, med nedsatt fartsgrense fra 110 til 80-90. Det vil imidlertid øke reisetiden mellom Ålesund og Molde, noe som ikke er intensjonen.

På selve fjordkryssingen har Kjetil Strand i Statens vegvesen sagt at det ikke er så mye å hente, for der må du ha to tunnelløp, og ei brei hengebru med tanke på lengden over Julsundet.

Du skal finansiere bypakke i Molde

Molde kommune og ordfører Dahl har kommet med et krav om rekkefølgebestemmelser. Det betyr at man ikke kan sette trafikk på Møreaksen før man har løst trafikkutfordringen fra Julbøen og forbi Molde sentrum, bekrefter ordføreren.

Dahl kjenner ikke til kostnaden på denne strekningen, fordi det kan bli ulike løsninger. Strekningen blir trolig lagt i tunnel i fjellet bak byen, og kan koste flere milliarder.

Det betyr i praksis at folk må finansiere nye veger i Molde med bompenger før fjordkryssingen er klar.

Når tror du Dahl at vi kan kjøre ferjefritt?

– Kanskje i 2026 - 2027.

–  Så kjapt? Det mangler jo 6,5 milliarder?

– Ja, midlene må på plass, og prosjektet må tas på alvor. 2026-2027 kan være et mål.

Dahl mener at Møreaksen vil knytte Ålesund og Molde sammen.

– Norges viktigste verdiskapningsregion er Møre og Romsdal. Dette vil binde Ålesundregionen og Molderegionen sammen, og være til nytte for oss og hele landet, sier ordføreren.

– Romsdalsaksen billigere

Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS mener at deres alternative kryssing, via Sekken og Veøya, både er billigere og mer etter ministerens ønske.

– Så sent som forrige uke var samferdselsministeren ute og krevde at Møreaksen må redusere kostnadene. Han gjentok også kravet om at nye stamveger må legges utenfor tettbebyggelsen. Romsdalsaksens løsning imøtekommer begge disse kravene, skriver Løvik i en pressemelding.

– I tillegg får en knyttet Molde og Nordmøre til Østlandet via Eksportvegen. Romsdalsaksen tilbyr også en løsning for de myke trafikantene, uttaler Løvik.