Møreaksen AS hadde fagansvar for å utrede kryssing av Romsdalsfjorden:

Avviser kritikk mot Møreaksens rolle i utredning

Romsdalsaksen-forkjemper og lokalpolitiker i Molde, Terje Tovan, mener at Møreaksen AS aldri burde ha utredet fjordkryssing for fylkeskommunen. Plansjefen i fylket sier kritikken ikke er berettiget. Helge Orten (H) mener Tovan konstruerer et virkelighetsbilde han ikke kjenner seg igjen i.

FLERE HATTER Helge Orten (H) har i en årrekke arbeidet for Møreaksen. Mandag kunne han og Harald Tom Nesvik (Frp) sammen med KrF og Venstre si at fjordkryssingsprosjektet ligger inne med 8 milliarder i NTP. Det må imidlertid 20 milliarder på bordet før du kan kjøre ferjefritt.   Foto: Bjørn Brunvoll, Romsdals Budstikke

Nyheter

Møre og Romsdal fylkeskommune ga Møreaksen AS fagansvaret for å utrede kryssing av Romsdalsfjorden, ifølge et høringsdokument som ble sendt ut i 2011.