Hamnesjef etterlyser meir fakta i miljødebatten:

– Cruise får all skuld for forureining

Miljødebatten er i stor grad prega av synsing og lite basert på fakta. Cruise får skulda for forureining, medan det er for lite fokus på at biltrafikken aukar kraftig.

GEIRANGER GEIRANGER: Berre Bergen og Stavanger har fleire cruiseturistar på besøk enn Geiranger i løpet av eit år. I fjor var det 310.000 cruiseturistar som besøkte Geiranger.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det meiner hamnesjef Rita Berstad Maraak i Stranda.


Skal rydde opp i trafikkaoset i Geiranger

Kan få solcelle-automatar

Stranda kommune arbeider med å få innført parkeringsautomatar i Geiranger. Dei kan bli drivne av solceller.

 

I eit notat om rammevilkår for cruisetrafikk i verdsarvfjordane skriv ho at det etter hennar syn har oppstått ein uheldig miljødebatt om cruise- og turisttrafikken på Vestlandet, der det vert skapt eit bilde av at det er for mange skip og passasjerar, spesielt i fjordane, og at desse legg igjen for lite pengar.

HAMNESJEF Rita Berstad Maraak er hamnesjef i Stranda. Ho har skrive eit innspel om cruisetrafikken og rammevilkår som ho har sendt til Stranda kommune.  Foto: Staale Wattø

 

– Inntrykket er at lokalsamfunnet sit att med få gevinstar og ei lang rekke med miljøbelastningar, noko som ikkje er tilfelle, skriv hamnesjefen.

Ho peikar på at turistrafikken over land er vesentleg større enn trafikken på fjorden:

– Det er her ein først og fremst må gjere tiltak. Ein må ha fokus på korleis samfunnet skal tilpasse seg lågutslepp for buss, bil og båt.

Stor auke

Hamnesjefen fortel at i fjor vart det registrert ein markant auke i trafikken på vegen inn og ut av Geiranger.

I dei to mest hektiske sommarmånadene juni og juli kunne ein registrere ein trafikkvekst på heile 44 prosent.

– Landbasert trafikk er lite forutsigbar, men kan vere enkel å kontrollere. Det kan setjast eit tak på antal bussar, eller ein kan premiere dei mest miljøvennlege bussane.


Luftforurensing i verdsarvbygda:

Fleire tiltak for å betre lufta i Geiranger

Utslepp frå bilar og båtar i Geiranger må ned. Eit prosjekt skal undersøkje og finne svar på korleis ein får innanriks sjøfart med lite eller ingen utslepp.

 

For å unngå synsing etterlyser hamnesjefen analysar og fakta som gjeld forureining.

Ho seier mellom anna at ein ikkje veit om røyken frå skipa berre er eit estetisk problem, eller om det er ein indikasjon på noko verre.


Lågare fart på fjorden

Cruiseskipa inn og ut av Geirangerfjorden må truleg snart slakke ned på farta.

 

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet er heilt einig med hamnesjefen i at det bør gjerast undersøkingar som gjev klare svar på kva og kven som forureinar.

– Men allereie før vi har dette på plass så vil det overraske meg stort om det ikkje er dei mange skipa i Geiranger som forureinar mest, seier Schlaupitz.

Tiltak

Han legg til at sjølv om det på landsplan er bilane som er det største problemet, så meiner han det ikkje er slik i Geiranger.

Likevel støttar han tanken om avgrensingar på biltrafikken i turistbygda.

– For mange bilar kan øydelegge heile attraksjonen, seier Holger Schlaupitz.


Skal forske på bærekraftig transport

NTNU i Ålesund skal forske på bærekraftig transport i Geiranger og verdensarvområdet .