Vant kampen om formuesskatten

Høyre mener fortsatt at formuesskatten skal helt bort. Et forsøk fra partiledelsen på å fjerne kravet, ble stoppet av landsmøtet.

Charles Tøsse kjempet for at Høyre skal stå på at formuesskatten i sin helhet skal bort.  Foto: Geir Strand

Helge Orten erkjenner det vil ta tid før formuesskatten er borte. 

Nyheter

Møre-delegasjonen var blant dem som argumenterte sterkt for at Høyre fortsatt må ha som ambisjon at formueskatten i sin helhet skal fjernes.

- Det er helt klart en seier at målet om å fjerne fomuesskatten helt, fortsatt står i programmet, sier Charles Tøsse.

Ikke på kort sikt

I forslaget til nytt partiprogram var det kun skatten på arbeidende kapital som skulle bort, mens formuesskatten forøvrig skulle fortsette. Dette fikk mange til å reagerer. I Møre-delegasjonen var stemningen nærmest entydig på at Høyre fortsatt måtte stå for at hele formuesskatten skal bort, selv om ogå de erkjenner at det vil ta tid.


Erna Solberg: – Vi vil ikke ha råd til å fjerne hele formuesskatten

Få dager før Høyres landsmøte sier statsminister Erna Solberg at Norge ikke har råd til å fjerne hele formuesskatten.

 

- Det er ikke noen vi klarer på kort sikt, derfor er det vikitg at vi nå fortsetter arbeidet med å reduserer skatten på arbeidende kapital, sier Helge Orten.

I det nye vedtaket heter det at Høyre vil  «redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.»

 

Har ikke råd

Statsminister Erna Solberg gikk før landsmøtet ut og pekte på at Norge ikke har råd til å fjerne formuesskatten i sin helhet. Statens iinntekter fra denne skatten utgjør i dag rundt 12 milliarder kroner. Men Høyre-ledelsen skjønte raskt at de ikke ville få flertall på landsmøtet for fdorslaget der ambisjonene og å nulle ut denne skatte var tatt helt bort.


Høyre-lag krever tøffere skattekutt

Fem fylkeslag i Høyre mener partitoppene er for forsiktige i sine krav til skattekutt. Lagene ønsker lovnader om større og tøffere kutt. 

 

Tøsse var tydelig fra talerstolen om dette.

- Alle søker seg selvsagt dit pengene er, kanskje gjelder det særlig oss sunnmøringer, men norske investorer sine muligheter til å ta risiko blir redusert for hver eneste krone som blir tatt inn i formueskatt.

Når det gjelder skattelettelser forøvrig, så skal de være moderate. Ikke alle likte det, men tapte avstemningen på landsmøtet.

Ikke flertall

Det er ikke flertall på Stortinget i dag om å fjerne formuesskatten. Det er også lite troilg det er flertall etter valget. Hverken KrF eller Venstre vil fjerne den helt. De går inn for modellen med å kutte skatten på det som defineres som arbeidende kapital. Der står også Senterpartiet. Også Ap har vært åpne for justeringer, da særlig i form av økte bunnfrdrag, på beskatning av arbeidende kapital.