For noen tiår siden:

Fru Elsa var av dei første

Nyheter

7. juni 1958 registrerte avisa sin utsende fotograf Bjarne Skarbøvik at det fanst ein kvinneleg drosjekusk ved den nyopna flyplassen på Vigra.