Slipper å sone grov narkodom – om hun skikker seg

Ei kvinne i 30-åra slipper å sone tre år og to måneder i fengsel av en dom på til sammen fire år fra Sunnmøre tingrett.
Nyheter

En del av forholdene kvinnen nå straffes for i sin 12. dom, er en såkalt fellesstraff med en betinget dom på fire måneder fra i fjor vinter.

Retten er kommet fram til at hun slipper å sone tre år og to måneder mot at hun gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll.

Retten i tvil

Samtidig påpekes det at retten er betydelig i tvil om det er riktig, men at de har troen på at bruken av et tverrfaglig team kan gjøre at hun klarer å skaffe seg en rusfri tilværelse.

Hun har vært rusmisbruker siden tenårene og de tidligere dommene dreier seg i hovedsak om narkotika- og vinningssaker. Prøvetiden er satt til fire år.

Store beslag

Denne gangen er kvinnen dømt for å ha hatt befatning med til sammen 1,3 kilo amfetamin og flere andre grove narkotikaforbrytelser.

Dommen viser videre til beslag politiet har gjort ved ulike tilfeller - blant annet i boligen hennes i Ålesund – som summerer seg opp til rundt 800 gram hasj, 3,5 liter GHB og en betydelige mengder narkotiske tabletter.

(saken fortsetter under)

Tiltalt for store mengder GHB og amfetamin

En kvinne fra Sunnmøre må svare for en rekke narkotikaforhold.

Narkotikafunn i Ålesund:

Slumpetreff ga politiet kjempebeslag

Politiet i Ålesund fant nær en kilo amfetamin, tabletter, flere liter av det som kan være GHB og kontanter under en ransakelse før jul.

 

Hun ble frikjent for heleri av en Iphone 6 Gold, men ellers dømt på alle punkter i den omfattende tiltalen – blant dem heleri av flere av de til sammen ti syklene politiet fant i leiligheten hennes.

Dommen omhandler også plagsom opptreden og mindre vinningskriminalitet.

Får inndratt en halv million

Politiet har også gjort store pengebeslag hos kvinnen og retten påpeker at de mener omfanget av narkotikaen og store pengebeløp som er funnet, underbygger at det dreide seg om narkotika for omsetning.

Til sammen blir kvinnen dømt til inndragning av til sammen 540.300 kroner.

Kvinnen nektet straffeskyld for flere av narkotikaforbrytelsene, og forklarte blant annet i retten at det i stor grad var «åpent hus» i leiligheten hennes, og at hun ikke hadde kontroll med hva som befant seg i boligen.


Slik er narkolangernes kodespråk

Politiets kommunikasjonskontroll med narkotikamiljøet i Møre og Romsdal gir oss et unikt innblikk i hvordan narkoselgere og kjøpere snakker sammen.