Biskopen tek permisjon

Biskop Ingeborg Midttømme skal ut i permisjon i tre månader.

Biskop Ingeborg Midttømme.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Biskop Ingeborg Midttømme går ut i studiepermisjon frå  20. mars  - 11. juni, skriv Møre bispedømme på si heimeside.

Fungerande biskop i Midttømme sitt fråver er domprost Olav Gading.

Det var rbnett.no som melde saka først.